Az európai kkv-k vállalkozási kedvének élénkítése – COSME program

 

ÖSSZEFOGLALÓ AZ ALÁBBI DOKUMENTUMRÓL:

1287/2013/EU rendelet – a vállalkozások és a kis- és középvállalkozások versenyképességét segítő program (COSME) (2014-2020)

MI A RENDELET CÉLJA?

A rendelet olyan európai uniós (EU-s) programot hoz létre, amelynek célja a kis- és középvállalkozások (kkv-k) támogatásának ösztönzése a vállalkozások működéséhez szükséges körülmények javítása révén.

FŐBB PONTOK

Megfelelőbb vállalkozási feltételek

A verseny előmozdítása

Vállalkozói kultúra

Finanszírozás

A program 2,3 milliárd euró költségvetéssel rendelkezik a hétéves időszakra, amely a 2014–2020 közötti időszakra szól. A program irányítása a Kkv-ügyi Végrehajtó Ügynökség feladata.

MIKORTÓL HATÁLYOS A RENDELET?

A rendelet 2013. december 23. óta hatályos.

HÁTTÉR

További információkért lásd:

FŐ DOKUMENTUM

Az Európai Parlament és a Tanács 1287/2013/EU rendelete (2013. december 11.) a vállalkozások és a kis- és középvállalkozások versenyképességét segítő program (COSME) (2014–2020) létrehozásáról és az 1639/2006/EK határozat hatályon kívül helyezéséről (HL L 347., 2013.12.20., 33–49. o.)

Lásd az egységes szerkezetbe foglalt változatot

utolsó frissítés 01.03.2018