A vállalkozásoktatás és -képzés előmozdítása

A vállalkozói szellem kialakítása jelentős haszonnal jár mind az Európai Unió (EU), mind polgárai számára. Az Európai Unió Tanácsának e következtetései megmutatják, hogy a vállalkozói kompetenciát miként lehetne beépíteni az oktatásba és a képzésbe.

JOGI AKTUS

A Tanács következtetései: „Vállalkozásoktatás és -képzés” (2015/C 17/02) (Hivatalos Lap C 17., 2015.1.20., 2-7. o.).

ÖSSZEFOGLALÓ

A vállalkozói szellem kialakítása jelentős haszonnal jár mind az Európai Unió (EU), mind polgárai számára. Az Európai Unió Tanácsának e következtetései megmutatják, hogy a vállalkozói kompetenciát miként lehetne beépíteni az oktatásba és a képzésbe.

MI E TANÁCSI KÖVETKEZTETÉSEK CÉLJA?

E következtetések hangsúlyozzák a vállalkozásoktatás és -képzés előmozdításának jelentőségét és hasznosságát, továbbá felhívják az uniós országokat és az Európai Bizottságot, hogy ösztönözzék, támogassák és tárják fel azokat az intézkedéseket, amelyek megkönnyítik a vállalkozói kompetenciák elsajátítását a tanulási környezetben.

FŐBB PONTOK

A vállalkozói kompetencia meghatározása

E tanácsi következtetések a vállalkozói kompetenciának az egész életen át tartó tanulásról szóló 2006. évi ajánlásban szereplő átfogó meghatározását használják, amely szerint az az egyén azon képessége, hogy elképzeléseit meg tudja valósítani kreativitás, innováció, kockázatvállalás, valamint tervek készítése és véghez vitele segítségével.

Az uniós országok intézkedései

A következtetésekben a Tanács a következőkre kéri az uniós országokat:

Az Európai Bizottságot és az uniós országokat érintő intézkedések

A Tanács felhívja az uniós országokat és a Bizottságot, hogy:

HÁTTÉR

E tanácsi következtetések számos olyan kérdéssel foglalkoznak, amelyek az oktatás és képzés terén folytatott európai együttműködés stratégiai keretrendszeréről szóló korábbi tanácsi következtetésekben vetődtek fel: a felsőoktatás modernizációjával, a fiatalok vállalkozói készségének társadalmi beilleszkedésüket szolgáló előmozdításával és a hatékony tanárképzéssel.

További információk az Európai Bizottság vállalkozásoktatással foglalkozó honlapján találhatók.

utolsó frissítés 10.06.2015