Energiahatékonyság: az üvegházhatásúgáz-kibocsátás csökkentésének és az energiabiztonság javításának az elősegítése

Az Európai Bizottság 2030-ra az Európai Unió tekintetében 30%-os energiahatékonysági cél kitűzésére tesz javaslatot. Az energiahatékonyság alapvető szerepet játszik a versenyképesebb, biztonságosabb és fenntarthatóbb energiarendszerre való áttérésben, amelynek alapkövét az EU belső energiapiaca jelenti.

JOGI AKTUS

A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak: Az energiahatékonyságról, és annak az energiabiztonsághoz, valamint a 2030-ra vonatkozó éghajlat- és energiapolitikai kerethez való hozzájárulásáról (COM(2014) 520 final, 2014.7.23.).

ÖSSZEFOGLALÓ

Az Európai Bizottság 2030-ra az Európai Unió tekintetében 30%-os energiahatékonysági cél kitűzésére tesz javaslatot. Az energiahatékonyság alapvető szerepet játszik a versenyképesebb, biztonságosabb és fenntarthatóbb energiarendszerre való áttérésben, amelynek alapkövét az EU belső energiapiaca jelenti.

MI ENNEK A KÖZLEMÉNYNEK A CÉLJA?

Ez a közlemény az EU 2020-ra kitűzött energiahatékonysági célja felé tett előrehaladást értékeli, valamint 2030-ra új, 30%-os célt javasol. A Bizottság szerint a 2020-ra megállapított 20%-os energiahatékonysági cél abban az esetben marad kivitelezhető, ha valamennyi uniós ország alkalmazza a már elfogadott uniós jogszabályt.

FŐBB PONTOK

A meglévő szakpolitikák előnyei: az energiahatékonysági politikák már egyértelmű eredményeket hoztak a vállalkozások és a fogyasztók számára. Ezek többek között a következők:

Hosszú távú előnyök: a következő tizenhat év várhatóan az alábbi pozitív hatásokat hozza majd:

Az EU az európai strukturális és beruházási alapok, a Horizont 2020, az Európai helyi energiahatékonysági támogatás (ELENA) és az Európai Energiahatékonysági Alap (EEEF) révén a 2014-2020 közötti időszakra jelentős támogatást nyújt az energiahatékonysági intézkedésekhez.

HÁTTÉR

Az EU energiahatékonysági irányelve kötelező erejű intézkedéseket vezet be annak biztosítása érdekében, hogy 2020-ra 20%-kal javuljon az energiahatékonyság. Ez a cél része az EU szélesebb értelemben vett energia- és éghajlat-politikai céljainak, beleértve az üvegházhatásúgáz-kibocsátás 20%-os csökkenését és a megújuló energiaforrások 20%-os részesedését az EU energiaellátásában.

A Bizottság 2014. január 22-én az „Éghajlat- és energiapolitikai keret a 2020-2030-as időszakra” című közleményében az üvegházhatásúgáz-kibocsátás csökkentése és a megújuló energiaforrások tekintetében új, 40%-os, illetve 27%-os célokat javasolt.

További információk az Európai Bizottság Éghajlatpolitikai Főigazgatóságának honlapján érhetők el, különös tekintettel az energiahatékonysági irányelvre.

KAPCSOLÓDÓ OKMÁNYOK

Az Európai Parlament és a Tanács 2012/27/EU irányelve az energiahatékonyságról, a 2009/125/EK és a 2010/30/EU irányelv módosításáról, valamint a 2004/8/EK és a 2006/32/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (Hivatalos Lap L 315., 2012.11.14. 1-56. o.).

A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának: Éghajlat- és energiapolitikai keret a 2020-2030-as időszakra (COM(2014) 15 final, 2014.1.22.).

utolsó frissítés 27.12.2014