Lépések a versenyképes, fenntartható és biztonságos európai energiaellátás és -felhasználás elérése felé

Az Európai Unió (EU) kötelezettséget vállalt arra, hogy 2050-re az 1990. évi szint 80-95%-ára csökkenti üvegházhatásúgáz-kibocsátásait. Az EU 2020-ig egyértelmű menetrendet tűzött ki maga elé. Jelenleg a szén-dioxid-mentesítéssel kapcsolatos ambíciói tekintetében határoz meg új irányvonalat a következő három évtizedre vonatkozóan annak érdekében, hogy biztonságot teremtsen a beruházók, a kormányok és a polgárok számára.

JOGI AKTUS

A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának: 2050-ig szóló energiaügyi ütemterv (COM(2011) 885 végleges, 2011.12.15.).

ÖSSZEFOGLALÓ

Az Európai Unió (EU) kötelezettséget vállalt arra, hogy 2050-re az 1990. évi szint 80-95%-ára csökkenti üvegházhatásúgáz-kibocsátásait. Az EU 2020-ig egyértelmű menetrendet tűzött ki maga elé. Jelenleg a szén-dioxid-mentesítéssel kapcsolatos ambíciói tekintetében határoz meg új irányvonalat a következő három évtizedre vonatkozóan annak érdekében, hogy biztonságot teremtsen a beruházók, a kormányok és a polgárok számára.

MI A KÖZLEMÉNY CÉLJA?

Az energiaügyi ütemterv a versenyképes, alacsony szén-dioxid-kibocsátású gazdaság - az energiaellátás biztonságának fenntartása melletti - megvalósításának számos forgatókönyvét vizsgálja meg. Rámutat arra, hogy a szén-dioxid-mentesítési célok mindegyik forgatókönyv mellett megvalósíthatók.

FŐBB PONTOK

Az ütemterv az új energiarendszer elérése érdekében a következő tényezőket határozza meg:

HÁTTÉR

Európa energiarendszerének változásra van szüksége éghajlati, biztonsági és gazdasági szempontból. Sok időre van szükség ahhoz, hogy az energetikai beruházások megtérüljenek. Napjaink döntései már hatással vannak a 2050-es energiarendszer kialakítására, amikor az elavult infrastruktúra cseréjére és az energia új formáinak fejlesztésére kerül sor. E változás során az állami és magánberuházóknak egyaránt egyértelmű iránymutatásra van szükségük az EU lépéseiről.

Lásd az Európai Bizottság energiastratégiáról és 2050-ig szóló ütemtervről szóló oldalait.

KAPCSOLÓDÓ OKMÁNYOK

A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának - Energia 2020: A versenyképes, fenntartható ás biztonságos energiaellátás és -felhasználás stratégiája (COM(2010) 639 final, 2010.11.10.).

utolsó frissítés 30.07.2015