A jövedelmekre és életkörülményekre vonatkozó uniós statisztikák

 

ÖSSZEFOGLALÓ AZ ALÁBBI DOKUMENTUMRÓL:

1177/2003/EK rendelet – a jövedelmekre és életkörülményekre vonatkozó uniós statisztikák

MI A RENDELET CÉLJA?

FŐBB PONTOK

MIKORTÓL HATÁLYOS E RENDELET?

A rendelet 2003. július 23 -án lépett hatályba.

HÁTTÉR

Az EU-SILC 2003-ban indult útjára, amikor is hatálya hat uniós országra (Belgium, Dánia, Görögország, Írország, Luxembourg és Ausztria), illetve Norvégiára terjedt ki; az európai statisztikai rendszer szerves részét képezi. Az évek során hatályát kiterjesztették mind a 28 uniós országra, az Európai Szabadkereskedelmi Társulás három országára (Izland, Norvégia és Svájc), valamint Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaságra, Szerbiára és Törökországra.

* KULCSFOGALMAK

Keresztmetszeti adatok: adott időpontra vagy meghatározott időszakra vonatkozó adatok. Ezek az adatok keresztmetszeti felméréssel nyerhetők, és nyilvántartási adatokkal (azaz egyénekre, háztartásokra vagy lakóhelyekre vonatkozó közigazgatási vagy statisztikai nyilvántartásból összeállított adatokkal) is kombinálhatók.

Longitudinális adatok: meghatározott időközönként megfigyelt, az egyén szintjén bizonyos időintervallum alatt bekövetkezett változásokra vonatkozó adatok. A longitudinális adatok származhatnak rotációs mintával végzett keresztmetszeti mérésből, ahol a már kiválasztott egyéneket kísérik figyelemmel, vagy pedig tiszta panelvizsgálatból. Ez nyilvántartási adatokkal is kombinálható.

FŐ DOKUMENTUM

Az Európai Parlament és a Tanács 1177/2003/EK rendelete (2003. június 16.) a jövedelmekre és életkörülményekre vonatkozó közösségi statisztikáról (EU-SILC) (HL L 165., 2003.7.3., 1–9. o.)

Az 1177/2003/EK rendelet későbbi módosításait belefoglalták az eredeti szövegbe. Ez az egységes szerkezetbe foglalt változat kizárólag tájékoztató jellegű.

KAPCSOLÓDÓ OKMÁNYOK

A Bizottság 1980/2003/EK rendelete (2003. október 21.) a jövedelmekre és életkörülményekre vonatkozó közösségi statisztikáról (EU-SILC) szóló 1177/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a meghatározások és frissített meghatározások tekintetében történő végrehajtásáról (HL L 298., 2003.11.17., 1–22. o.)

Lásd az egységes szerkezetbe foglalt változatot.

A Bizottság 1981/2003/EK rendelete (2003. október 21.) a jövedelmekre és életkörülményekre vonatkozó közösségi statisztikáról (EU-SILC) szóló 1177/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a terepmunka szempontjai és az imputálási eljárások tekintetében történő végrehajtásáról (HL L 298., 2003.11.17., 23–28. o.)

A Bizottság 1982/2003/EK rendelete (2003. október 21.) a jövedelmekre és életkörülményekre vonatkozó közösségi statisztikáról (EU-SILC) szóló 1177/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a mintavételi és követési szabályok tekintetében történő végrehajtásáról (HL L 298., 2003.11.17., 29–33. o.)

A Bizottság 1983/2003/EK rendelete (2003. november 7.) a jövedelmekre és életkörülményekre vonatkozó közösségi statisztikáról (EU-SILC) szóló 1177/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az elsődleges célváltozók felsorolása tekintetében történő végrehajtásáról (HL L 298., 2003.11.17., 34–85. o.)

Lásd az egységes szerkezetbe foglalt változatot.

A Bizottság 28/2004/EK rendelete (2004. január 5.) az időközi és záró minőségi jelentések részletes tartalma tekintetében a jövedelmekre és életkörülményekre vonatkozó közösségi statisztikáról (EU-SILC) szóló 1177/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásáról (HL L 5., 2004.1.9., 42–56. o.)

utolsó frissítés 18.11.2016