A fiatalok előtt álló kihívások: a horizontális szakpolitikai együttműködés bővítése

Az EU miniszterei a szakpolitikai területeken átívelő együttműködést létfontosságúnak tartják a fiatalok előtt álló társadalmi és gazdasági problémák kezeléséhez.

JOGI AKTUS

A Tanács következtetései a horizontális szakpolitikai együttműködésnek a fiatalokat érintő társadalmi-gazdasági kihívások hatékony kezelése érdekében történő bővítéséről (HL C 172., 2015.5.27., 3-7. o.)

ÖSSZEFOGLALÓ

Az EU miniszterei a szakpolitikai területeken átívelő együttműködést létfontosságúnak tartják a fiatalok előtt álló társadalmi és gazdasági problémák kezeléséhez.

MI E TANÁCSI KÖVETKEZTETÉSEK CÉLJA?

Olyan stratégiákat mérlegelnek, amelyek célja az ifjúságpolitikai kérdések horizontális megközelítésének megerősítése annak érdekében, hogy a döntéshozók - az e területen rendelkezésre álló valamennyi uniós finanszírozásból és programból a legtöbbet hozva ki - hatékonyabb módon és rövidebb időn belül tudjanak reagálni a problémákra.

FŐBB PONTOK

Horizontális szakpolitika

Az uniós országoknak a széles körű horizontális ifjúságpolitika végrehajtásához a következőket kell tenniük:

A következtetések az Európai Bizottságot a következőkre hívják fel:

Az uniós országokat és a Bizottságot a következőkre ösztönzik:

Személyre szabott megközelítések

A fiatalok előtt álló társadalmi-gazdasági kihívások kezelésével foglalkozó programok egyedi horizontális megközelítésére van szükség.

Az uniós országokat a következőkre hívják fel a következtetések:

A következtetések a Bizottságot az ifjúsági garanciák megvalósításában részt vevő ifjúságpolitikai döntéshozók és nem kormányzati szervezetek (NGO-k) közötti uniós szintű együttműködés előmozdítására kérik fel.

Az uniós országokat és a Bizottságot is a következőkre kérik:

Ifjúsági munka

Az EU Tanácsa az uniós országokat és a Bizottságot az ifjúsági munka fiatalokat érintő kihívások kezelésében betöltött szerepének a hangsúlyozására kéri, mégpedig a következők révén:

További információk:

KAPCSOLÓDÓ OKMÁNYOK

A Tanács és a tagállamok kormányainak a Tanács keretében ülésező képviselői által 2014. május 20-án elfogadott állásfoglalás a 2014-2015-ös időszakra szóló uniós ifjúsági munkatervről (HL C 183., 2014.6.14., 5-11. o.)

utolsó frissítés 24.09.2015