Az uniós fogyasztói jogok megerősítése

ÖSSZEFOGLALÓ AZ ALÁBBI DOKUMENTUMRÓL:

2011/83/EU irányelv a fogyasztók jogairól

ÖSSZEFOGLALÓ

MI AZ IRÁNYELV CÉLJA?

FŐBB PONTOK

Hatály

A szervezett utazási formákhoz vagy a pénzügyi szolgáltatásokhoz – például fogyasztói hitelhez és biztosításhoz – hasonló néhány kivételtől eltekintve, a következők tartoznak ezen irányelv hatálya alá: az áruk, szolgáltatások (a víz, gáz vagy villamos energia), valamint az online digitális tartalom értékesítésére vonatkozó, kereskedők és fogyasztók közötti szerződések. A távértékesítésről (97/7/EK), valamint a házaló kereskedésről (85/577/EGK) szóló irányelvek helyébe lép.

Tájékoztatási kötelezettségek

Szerződés megkötése előtt a kereskedőknek egyértelmű, érthető tájékoztatást kell nyújtaniuk a fogyasztóknak a következőkkel kapcsolatban:

Boltokban kizárólag a nem nyilvánvaló információkra vonatkozik e tájékoztatási kötelezettség.

A tájékoztatási követelmények – különösen az elállási jogra vonatkozóan – részletesebbek a postai úton, a telefonon kötött vagy az online szerződések, valamint az üzlethelyiségen kívül kötött szerződések tekintetében.

Elállási jog

A fogyasztók a távollevők között és az üzlethelyiségen kívül kötött szerződésektől indokolás és költség nélkül elállhatnak az áruk szállításától vagy a szolgáltatási szerződés megkötésétől számított 14 napon belül, figyelemmel bizonyos kivételekre. Az értékesítő által biztosított elállásinyilatkozat-minta alkalmazása elegendő. Az elállási időszak 12 hónappal meghosszabbítható, amennyiben a fogyasztó figyelmét nem hívták fel jogaira.

A kivételek a következőkre vonatkoznak: a gyorsan romló áruk; a fogyasztó által felbontott, lezárt csomagolású áruk, amelyek egészségvédelmi vagy higiéniai okokból nem küldhetők vissza; valamint szállodai foglalások vagy konkrét időponthoz kötött autókölcsönzések.

Az indokolatlan fizetési költségek, illetve további díjak megtiltása

A kereskedők nem terhelhetik a fogyasztókat olyan díjjal, amely az adott bizonyos fizetési mód igénybevétele után az eladók által fizetendő díjat meghaladják.

Amennyiben a fogyasztó valamely szerződéssel kapcsolatos kérdéssel vagy panasz céljából hívja fel telefonon a kereskedőt, a telefonálás költsége nem haladhatja meg az alapdíj összegét.

A fogyasztó kifejezett hozzájárulása szükséges a többletösszeg fizetésével járó szolgáltatások nyújtása esetében. Az előre kipipált jelölő négyzeteket megjelenítő megrendelőlap nem alkalmazható e kifizetésekhez.

MIKORTÓL HATÁLYOS EZEN IRÁNYELV?

Az irányelv 2011. december 12-én lépett hatályba. Az uniós országoknak 2013. december 13-ig kellett átültetniük nemzeti jogukba. Az irányelv a 2014. június 13 -a után megkötött szerződésekre alkalmazandó.

HÁTTÉR

További információkért lásd: A „Fogyasztók jogairól szóló irányelv” oldalt az Európai Bizottság honlapján.

JOGI AKTUS

Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU irányelve (2011. október 25.) fogyasztók jogairól, a 93/13/EGK tanácsi irányelv és az 1999/44/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról, valamint a 85/577/EGK tanácsi irányelv és a 97/7/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 304., 2011.11.22., 64–88. o.)

utolsó frissítés 28.06.2016