Biztonságos robbanóanyagok biztosítása nem katonai célú felhasználásra

Az Európai Unió (EU) polgári felhasználású robbanóanyagokra vonatkozó politikájának három fő célja van. E célok a következők: i. egységes uniós piac létrehozása a polgári felhasználású robbanóanyagok kereskedelméhez; ii. az ilyen robbanóanyagokra vonatkozó biztonsági követelmények harmonizációja a védelem magas szintje mellett; iii. közigazgatási rendszer létrehozása a robbanóanyagok és lőszerek szállításának felügyeletére.

JOGI AKTUS

Az Európai Parlament és a Tanács 2014/28/EU irányelve (2014. február 26.) a polgári felhasználású robbanóanyagok forgalmazására és ellenőrzésére vonatkozó tagállami jogszabályok harmonizációjáról (átdolgozás).

ÖSSZEFOGLALÓ

Az Európai Unió (EU) polgári felhasználású robbanóanyagokra vonatkozó politikájának három fő célja van. E célok a következők: i. egységes uniós piac létrehozása a polgári felhasználású robbanóanyagok kereskedelméhez; ii. az ilyen robbanóanyagokra vonatkozó biztonsági követelmények harmonizációja a védelem magas szintje mellett; iii. közigazgatási rendszer létrehozása a robbanóanyagok és lőszerek szállításának felügyeletére.

MI AZ IRÁNYELV CÉLJA?

Az irányelv a polgári felhasználású robbanóanyagok EU-n belüli forgalomba hozatalára és felügyeletére vonatkozóan határoz meg szabályokat. Az irányelv nem vonatkozik a következőkre:

FŐBB PONTOK

Az irányelv a gyártók, importőrök és forgalmazók kötelezettségeit határozza meg a kereskedelmi robbanóanyagokkal történő kereskedelem tekintetében:

Ezenkívül az irányelv:

MIKORTÓL HATÁLYOS EZEN IRÁNYELV?

Az irányelv 2016. április 20-án lép hatályba. 2016. április 20-tól kezdődően a 93/15/EGK irányelv helyébe lép.

HIVATKOZÁSOK

Jogi aktus

Hatálybalépés

Az átültetés határideje a tagállamokban

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

2014/28/EU irányelv

2014.4.18.

2016.4.19.

HL L 96., 2014.3.29., 1-44. o.

utolsó frissítés 12.02.2015