Az EU kereskedelmi megállapodása Kolumbiával, Peruval és Ecuadorral

 

ÖSSZEFOGLALÓ AZ ALÁBBI DOKUMENTUMOKRÓL:

2012/735/EU határozat az Európai Unió és az uniós országok, valamint Kolumbia és Peru közötti kereskedelmi megállapodásnak aláírásáról

Az EU és az uniós országok kereskedelmi megállapodása Kolumbiával és Peruval

(EU) 2016/2369 határozat az EU és az uniós országok, valamint Kolumbia és Peru közötti kereskedelmi megállapodáshoz csatolt, Ecuadornak a kereskedelmi megállapodáshoz való csatlakozásának figyelembevétele céljából készült csatlakozási jegyzőkönyvnek az aláírásáról és ideiglenes alkalmazásáról

Az EU és az uniós országok, valamint Kolumbia és Peru közötti kereskedelmi megállapodáshoz csatolt, Ecuadornak a kereskedelmi megállapodáshoz való csatlakozásának figyelembevétele céljából készült csatlakozási jegyzőkönyv

MI A HATÁROZATOK ÉS A KERESKEDELMI MEGÁLLAPODÁS CÉLJA?

FŐBB PONTOK

A kereskedelmi megállapodás előnyei a partnerek számára

Emberi jogok és fenntartható fejlődés

A kereskedelmi megállapodás az emberi jogok és a jogállamiság tiszteletben tartását létfontosságú elemekként határozza meg. A kereskedelmi megállapodás a fenntartható fejlődés előmozdítására irányuló elemeket is tartalmaz, amit a munkavállalói jogokról és a környezet védelméről szóló nemzetközi egyezmények végrehajtása révén kíván elérni. A polgári csoportok részt vesznek e kötelezettségvállalások ellenőrzésében.

A kereskedelmi megállapodás végrehajtása

MIKORTÓL HATÁLYOSAK EZEK A HATÁROZATOK?

HÁTTÉR

További információkért lásd:

KULCSFOGALMAK

Értéklánc: olyan vállalkozási tevékenységek, amelyek értéket teremtenek valamely társaság fogyasztói számára. E tevékenységi lánc minden egyes pontján a termék valamilyen értékkel lesz gazdagabb a valamilyen hozzáadott eredménynek vagy folyamatnak köszönhetően.

FŐ DOKUMENTUMOK

A Tanács 2012/735/EU határozata (2012. május 31.) az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről Kolumbia és Peru közötti kereskedelmi megállapodásnak az Unió nevében történő aláírásáról és ideiglenes alkalmazásáról (HL L 354., 2012.12.21., 1–2. o.).

Kereskedelmi megállapodás egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről Kolumbia és Peru között (HL L 354., 2012.12.21., 3–2607. o.).

Értesítés az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről Kolumbia és Peru közötti kereskedelmi megállapodásnak az Európai Unió és Peru közötti ideiglenes alkalmazásáról (HL L 56., 2013.2.28., 1. o.).

A Tanács (EU) 2016/2369 határozata (2016. november 11.) az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről Kolumbia és Peru közötti kereskedelmi megállapodáshoz csatolt, Ecuadornak a kereskedelmi megállapodáshoz való csatlakozásának figyelembevétele céljából készült csatlakozási jegyzőkönyvnek az Unió nevében történő aláírásáról és ideiglenes alkalmazásáról (HL L 356., 2016.12.24., 1–2. o.).

Csatlakozási jegyzőkönyv az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről Kolumbia és Peru közötti kereskedelmi megállapodáshoz Ecuador csatlakozásának figyelembevétele céljából (HL L 356., 2016.12.24., 3–1456. o.).

Értesítés az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről Kolumbia és Peru közötti kereskedelmi megállapodáshoz csatolt, Ecuador csatlakozását figyelembe vevő jegyzőkönyvnek az Európai Unió és az Ecuadori Köztársaság közötti ideiglenes alkalmazásáról (HL L 358., 2016.12.29., 1. o.).

KAPCSOLÓDÓ DOKUMENTUMOK

A Bizottság jelentése az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak – Harmadik éves jelentés az EU–Kolumbia/Peru kereskedelmi megállapodás végrehajtásáról (COM(2017) 585 final, 2017.10.10.).

A Bizottság jelentése az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak – Második éves jelentés az EU–Kolumbia/Peru szabadkereskedelmi megállapodás végrehajtásáról (COM(2016) 58 final, 2016.2.10.).

A Bizottság jelentése az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak – Éves jelentés az EU–Kolumbia/Peru szabadkereskedelmi megállapodás végrehajtásáról (COM(2014) 718 final, 2014.12.4.).

utolsó frissítés 16.10.2017