Európai Tengerügyi és Halászati Alap (2014–2020)

 

ÖSSZEFOGLALÓ A KÖVETKEZŐ DOKUMENTUMRÓL:

508/2014/EU rendelet az Európai Tengerügyi és Halászati Alapról

MI A RENDELET CÉLJA?

Az Európai Tengerügyi és Halászati Alap (ETHA) célja a halászati és akvakultúra-ágazatokban tevékenykedőknek és a tengerparti lakosságnak a 2014–2020 közötti időszakra szóló, megreformált európai uniós közös halászati politikához (KHP-hoz) való alkalmazkodásának a támogatása.

FŐBB PONTOK

Költségvetés és prioritások

Az ETHA – a 2014–2020 közötti időszakra szóló – 6,5 milliárd euró értékű költségvetésével a következőkre törekszik:

Végrehajtás

Covid19-világjárvány – a rendelet módosítása

MIKORTÓL HATÁLYOS A RENDELET?

A rendelet 2014. január 1. óta van hatályban. A COVID-19-járvánnyal kapcsolatos ideiglenes intézkedéseket visszamenőleges hatállyal kell alkalmazni 2020. február 1-jétől, és azok 2020. december 31-ig vannak hatályban.

HÁTTÉR

Az ETHA a 2014–2020 közötti időszakra szóló KHP támogatását szolgáló pénzügyi eszköz. Ez az öt egymást kiegészítő, valamint a növekedésen és munkahelyteremtésen alapuló európai fellendülés előmozdítására irányuló európai strukturális és beruházási alap egyike.

FŐ DOKUMENTUM

Az Európai Parlament és a Tanács 508/2014/EU rendelete (2014. május 15.) az Európai Tengerügyi és Halászati Alapról, valamint a 2328/2003/EK, a 861/2006/EK, az 1198/2006/EK és a 791/2007/EK tanácsi rendelet, valamint az 1255/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 149., 2014.5.20., 1–66. o.)

Az 508/2014/EU rendelet későbbi módosításait belefoglalták az alapszövegbe. Ez az egységes szerkezetbe foglalt változat kizárólag tájékoztató jellegű.

KAPCSOLÓDÓ DOKUMENTUMOK

A Bizottság (EU) 2015/852 felhatalmazáson alapuló rendelete (2015. március 27.) az 508/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a közös halászati politika szabályaival kapcsolatos jogsértések és súlyos jogsértések – az Európai Tengerügyi és Halászati Alap keretében történő kifizetések határidőinek megszakítását vagy a kifizetések felfüggesztését kiváltó – esetei tekintetében történő kiegészítéséről (HL L 135., 2015.6.2., 13–17. o.)

A Bizottság 1362/2014/EU végrehajtási rendelete (2014. december 18.) az Európai Tengerügyi és Halászati Alap keretében finanszírozott operatív programok egyes módosításainak jóváhagyására vonatkozó egyszerűsített eljárás, valamint az e programok végrehajtásáról szóló éves jelentések formátuma és megjelenése tekintetében alkalmazandó szabályok meghatározásáról (HL L 365., 2014.12.19., 124–136. o.)

A Bizottság 1243/2014/EU végrehajtási rendelete (2014. november 20.) a tagállamok által nyújtandó információkra, valamint az adatigényekre és a lehetséges adatforrások közötti szinergiákra vonatkozó szabályoknak az Európai Tengerügyi és Halászati Alapról szóló 508/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet alapján történő meghatározásáról (HL L 334., 2014.11.21., 39–51. o.)

Lásd az egységes szerkezetbe foglalt változatot.

A Bizottság 1242/2014/EU végrehajtási rendelete (2014. november 20.) a műveletekre vonatkozó releváns kumulatív adatok megjelenítésére alkalmazandó szabályoknak az Európai Tengerügyi és Halászati Alapról szóló 508/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet alapján történő meghatározásáról (HL L 334., 2014.11.21., 11–38. o.)

Lásd az egységes szerkezetbe foglalt változatot.

A Bizottság 1014/2014/EU felhatalmazáson alapuló rendelete (2014. július 22.) Az Európai Tengerügyi és Halászati Alapról, valamint a 2328/2003/EK, a 861/2006/EK, az 1198/2006/EK és a 791/2007/EK tanácsi rendelet, valamint az 1255/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 508/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az Európai Tengerügyi és Halászati Alap keretében finanszírozott műveletekre vonatkozó közös monitoring- és értékelési rendszer tartalma és kialakítása tekintetében történő kiegészítéséről (HL L 283., 2014.9.27., 11–19. o.)

Lásd az egységes szerkezetbe foglalt változatot.

A Bizottság 763/2014/EU végrehajtási rendelete (2014. július 11.) a tájékoztatási és közzétételi intézkedések technikai jellemzői, valamint az uniós jelkép kialakítására vonatkozó utasítások tekintetében az Európai Tengerügyi és Halászati Alapról szóló 508/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet alkalmazási szabályairól (HL L 209., 2014.7.16., 1–4. o.)

A Bizottság 2014/372/EU végrehajtási határozata (2014. június 11.) az Európai Tengerügyi és Halászati Alap forrásainak megosztott irányítása keretében a 2014 és 2020 közötti időszakban tagállamonként és évenként rendelkezésre álló összegek megállapításáról (az értesítés a C(2014) 3781. számú dokumentummal történt) (HL L 180., 2014.6.20., 18–20. o.)

utolsó frissítés 09.06.2020