Az európai adatvédelmi biztos eljárási szabályzata

Az európai adatvédelmi biztos 2004 óta egy, két tagból és titkárságból álló kis testületből több mint 50 főt foglalkoztató szervezetté nőtte ki magát. A 2010-ben újjászervezett intézmény 2012-ben fogadta el új eljárási szabályzatát, amely nagykorúvá válását jelezte.

JOGI AKTUS

Az európai adatvédelmi biztos 2013/504/EU határozata az eljárási szabályzat elfogadásáról.

ÖSSZEFOGLALÓ

Az európai adatvédelmi biztos egy független felügyeleti hatóság, amely biztosítja, hogy az Európai Unió (EU) intézményei és szervezetei tiszteletben tartsák a személyes adatok védelmét és a magánélethez való jogot. Az európai adatvédelmi biztos jogköreit a személyes adatok közösségi intézmények és szervek által történő feldolgozása tekintetében az egyének védelméről, valamint az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló 45/2001/EK rendelet állapítja meg. Feladatai három csoportba sorolhatók:

Az európai adatvédelmi biztos 2012-ben fogadta el eljárási szabályzatát. Az új szabályzat megerősít számos, még a 45/2001/EK rendeletben rögzített elvet, ugyanakkor részletes szabályokat tartalmaz a belső döntéshozatali eljárásokról, a biztosok és az igazgatótanács feladatairól, a titkárság szervezeti felépítéséről és munkájáról, a tervezésről, a belső irányításról, valamint az intézmény nyitottságáról és átláthatóságáról.

Háttér

Az európai adatvédelmi biztos intézményének 2004-es létrehozása óta jogi, gazdasági és technikai értelemben egyaránt jelentős változások történtek. A Lisszaboni Szerződés megerősítette, hogy az adatvédelem az uniós jog egyik alapelve, valamint az Európai Bíróság számos ítélete is hangsúlyozta a magánélethez való jog fontosságát, illetve azt, hogy az adatvédelem az EU döntéshozatalának szerves része.

HIVATKOZÁSOK

Jogi aktus

Hatálybalépés

Az átültetés határideje a tagállamokban

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

2013/504/EU határozat

2012.12.18.

-

HL L 273., 2013.10.15.

KAPCSOLÓDÓ OKMÁNYOK

Az Európai Parlament és a Tanács 45/2001/EK rendelete a személyes adatok közösségi intézmények és szervek által történő feldolgozása tekintetében az egyének védelméről, valamint az ilyen adatok szabad áramlásáról (HL L 8., 2000.1.12.).

Utolsó frissítés: 27.06.2014