2020.11.12.   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 381/26


Állami támogatás – Engedélyező határozat

(2020/C 381/08)

Az EFTA Felügyeleti Hatóság nem emel kifogást a következő állami támogatási intézkedéssel kapcsolatban:

A határozat elfogadásának időpontja

2020. július 31.

Ügyszám

85513

A határozat száma

100/20/COL

EFTA-állam

Norvégia

Megnevezés (és/vagy a kedvezményezett neve)

A kkv-kra vonatkozó Covid19-garanciarendszer módosítása (a 2019. december 31-én nehéz helyzetben lévő mikro- vagy kisvállalkozások támogatása)

Jogalap

Forskrift om endring i forskrift 27. mars 2020 nr. 490 til lov om statlig garantiordning for lån til små og mellomstore bedrifter, FOR-2020-03-27-490

Az intézkedés típusa

Támogatási program

Célkitűzés

A gazdaság jelentős zavarainak kiküszöbölése

A támogatás formája

Garancia

Költségvetés

50 milliárd NOK (a módosított programra vonatkozóan)

Időtartam

2020. március 26. – 2020. december 31.

Gazdasági ágazatok

Valamennyi ágazat

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe

GIEK (a norvég exporthitelgarancia-ügynökség)

Pb 1763 Vika

0122 Oslo

NORVÉGIA

A határozat bizalmas adatokat már nem tartalmazó, hiteles nyelvi változata az EFTA Felügyeleti Hatóság honlapján található: http://www.eftasurv.int/state-aid/state-aid-register/decisions/