10.1.2019   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 9/9


Az EFTA Felügyeleti Hatóság által 2018. november 9-én Izland ellen benyújtott kereset

(E-6/18. sz. ügy)

(2019/C 9/10)

Az EFTA Felügyeleti Hatóság 2018. november 9-én keresetet nyújtott be az EFTA-Bíróságon Izland ellen. Az EFTA Felügyeleti Hatóságot (35 Rue Belliard, B-1040 Brüsszel) meghatalmazotti minőségben Carsten Zatschler, Catherine Howdle és Ingibjörg Ólöf Vilhjálmsdóttir képviseli.

Az EFTA Felügyeleti Hatóság kéri, hogy az EFTA-Bíróság állapítsa meg a következőket:

1.

Izland azáltal, hogy az előírt határidőn belül nem fogadta el az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás XX. mellékletének 1a. pontjában említett – és az EGT–megállapodáshoz annak 1. jegyzőkönyvével hozzáigazított – jogi aktus (az egyes köz- és magánprojektek környezetre gyakorolt hatásainak vizsgálatáról szóló 2011/92/EU irányelv módosításáról szóló, 2014. április 16-i 2014/52/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv) végrehajtásához szükséges intézkedéseket, vagy ezekről az intézkedésekről nem tájékoztatta az EFTA Felügyeleti Hatóságot, nem teljesítette a jogi aktus és az EGT–megállapodás 7. cikke alapján fennálló kötelezettségeit.

2.

Az eljárás költségeit Izland viseli.

Jogi és ténybeli háttér, valamint hivatkozott jogalapok:

A kereset szerint Izland 2018. április 3-ig nem tett eleget az EFTA Felügyeleti Hatóság 2018. január 31-i indokolással ellátott véleményének, amely kimondta, hogy Izland nem hajtotta végre megfelelően a belső jogában az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás XX. mellékletének 1a. pontjában említett – és az EGT–megállapodáshoz annak 1. jegyzőkönyvével hozzáigazított –, az egyes köz- és magánprojektek környezetre gyakorolt hatásainak vizsgálatáról szóló 2011/92/EU irányelv módosításáról szóló, 2014. április 16-i 2014/52/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvet (a továbbiakban: a jogi aktus).

Az EFTA Felügyeleti Hatóság előadja, hogy Izland azáltal, hogy az előírt határidőn belül nem fogadta el az irányelv végrehajtásához szükséges intézkedéseket, nem teljesítette az irányelv, valamint az EGT-megállapodás 7. cikke alapján fennálló kötelezettségeit.