20.12.2018   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 459/47


A BÍRÓSÁG ÍTÉLETE

(2018. szeptember 17.)

az E-10/17. számú

Nye Kystlink AS kontra Color Group AS és Color Line AS ügyben

(Az EGT-megállapodás 53. cikke – Az EGT-megállapodás 54. cikke – Az egyenértékűség elve – A tényleges érvényesülés elve – A kártérítési igények elévülési idejére vonatkozó nemzeti szabályok)

(2018/C 459/16)

Az E-10/17. számú, Nye Kystlink AS kontra Color Group AS és Color Line AS ügyben – a Bírósághoz a Borgartingi Fellebbviteli Bíróság (Borgarting lagmannsrett) által benyújtott KÉRELEM az EFTA-államok közötti, Felügyeleti Hatóság és Bíróság létrehozásáról szóló megállapodás 34. cikke alapján az egyenértékűség elvének és a tényleges érvényesülés elvének értelmezése iránt a kártérítési igények olyan esetekben irányadó elévülési idejére vonatkozó nemzeti szabályok kontextusában, amikor az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás 53. és 54. cikke alapján bírság kiszabására került sor – a Páll Hreinsson elnökből és előadó-bíróból, Per Christiansen bíróból és Bernd Hammermann bíróból álló Bíróság 2018. szeptember 17-én ítéletet hozott, amelynek rendelkező része a következő:

1.

Az egyenértékűség elve megköveteli, hogy egy olyan nemzeti elévülési szabályt, amely egyéves különös elévülési időt szab bűnösséget megállapító jogerős ítéletben megállapított bűncselekménnyel okozott kár megtérítése iránti kereset megindítására, megfelelően alkalmazni kell az EGT-megállapodás 53. és 54. cikkének az EFTA Felügyeleti Hatóság bírságot kiszabó jogerős határozatában megállapított megsértéséből eredő kár megtérítése iránti keresetre is, amennyiben az érintett keresetek tárgya, indokai és lényeges elemei hasonlóak.

2.

A tényleges érvényesülés elve nem korlátozza az EGT-államok azon jogát, hogy hároméves elévülési időt határozzanak meg az EGT-megállapodás 53. és 54. cikkének megsértéséből eredő károk megtérítése iránti keresetek megindítására, amennyiben ez az elévülési idő a károsult fél vizsgálati kötelezettségével párosul és ennek következtében lehetséges, hogy az elévülési idő azt megelőzően telik le, hogy az EFTA Felügyeleti Hatóság a károsult panasza nyomán meghozná határozatát az EGT-megállapodás 53. és 54. cikkének megsértése tárgyában – feltéve, hogy az ilyen elévülési idő alkalmazása nem lehetetleníti el vagy nem teszi rendkívül nehézzé az EGT versenyszabályainak megsértéséből eredő károk megtérítése iránti keresetek megindítását. Az értékelés során figyelembe kell venni a versenyjogi ügyek sajátosságait.