6.4.2017   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 108/15


A BÍRÓSÁG ÍTÉLETE

(2016. július 29.)

az E-32/15. számú,

EFTA Felügyeleti Hatóság kontra Liechtensteini Hercegség ügyben

(Kötelezettség teljesítésének EFTA-állam általi elmulasztása – A végrehajtás elmulasztása – A 2006/126/EK irányelv – A 2011/94/EU irányelv – A 2012/36/EU irányelv)

(2017/C 108/13)

Az E-32/15. számú, EFTA Felügyeleti Hatóság kontra Liechtensteini Hercegség ügyben – KÉRELEM annak kimondására, hogy a Liechtensteini Hercegség azáltal, hogy az előírt határidőn belül nem fogadta el az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás XIII. mellékletének 24f. pontjában említett – és az EGT-megállapodáshoz annak 1. jegyzőkönyvével hozzáigazított – jogi aktus (a vezetői engedélyekről szóló, 2006. december 20-i 2006/126/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (átdolgozás), valamint a 2006/126/EK irányelv módosításáról szóló 2011. november 28-i 2011/94/EU bizottsági irányelv és a 2006/126/EK irányelv módosításáról szóló 2012. november 19-i 2012/36/EU bizottsági irányelv) végrehajtásához szükséges intézkedéseket, vagy ezekről az intézkedésekről nem tájékoztatta az EFTA Felügyeleti Hatóságot, nem teljesítette az említett jogi aktus alapján fennálló kötelezettségeit – a Carl Baudenbacher elnökből, Per Christiansen bíróból és Páll Hreinsson előadó bíróból álló Bíróság 2016. július 29-én ítéletet hozott, melynek rendelkező része a következőképpen szól:

A Bíróság:

1.

Kimondja, hogy a Liechtensteini Hercegség azáltal, hogy az előírt határidőn belül nem fogadta el az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás XIII. mellékletének 24f. pontjában említett – és az EGT-megállapodáshoz annak 1. jegyzőkönyvével hozzáigazított – jogi aktus (a vezetői engedélyekről szóló, 2006. december 20-i 2006/126/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (átdolgozás), valamint a 2006/126/EK irányelv módosításáról szóló 2011. november 28-i 2011/94/EU bizottsági irányelv és a 2006/126/EK irányelv módosításáról szóló 2012. november 19-i 2012/36/EU bizottsági irányelv) végrehajtásához szükséges intézkedéseket, nem teljesítette az említett jogi aktus alapján fennálló kötelezettségeit.

2.

Kötelezi a Liechtensteini Hercegséget az eljárás költségeinek viselésére.