2022.12.21.   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 485/96


Helyesbítés a „2023 – EAC/A10/2022 – Erasmus+ program” pályázati felhíváshoz

( Az Európai Unió Hivatalos Lapja C 444., 2022. november 23. )

(2022/C 485/07)

A 18. oldalon, az 5. pontban (A pályázatok benyújtásának határideje):

a 2. fő intézkedés a következő, pályázatok benyújtására vonatkozó határidővel egészül ki:

Nagyszabású európai sportrendezvények

2023. február 21., 17:00