2022.11.23.   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 444/16


Pályázati felhívás 2023 – EAC/A10/2022

Erasmus+ program

(2022/C 444/07)

1.   Célok és bevezetés

E pályázati felhívás alapja az „Erasmus+” elnevezésű uniós oktatási, képzési, ifjúsági és sportprogram létrehozásáról szóló, 2021. május 20-i (EU) 2021/817 európai parlamenti és tanácsi rendelet (1) (a továbbiakban: Erasmus+ rendelet), valamint az Erasmus+ 2023. évi éves munkaprogramja (C(2022)6002). Az Erasmus+ program a 2021 és 2027 közötti időszakra vonatkozik. Az Erasmus+ program általános és konkrét célkitűzéseit felsorolásszerűen az Erasmus+ rendelet 3. cikke tartalmazza.

2.   Intézkedések

Az ajánlati felhívás keretében az Erasmus+ program következő intézkedéseihez nyújtható támogatás:

1. fő intézkedés – Egyéni tanulási célú mobilitás

Egyéni mobilitás az oktatás, a képzés és az ifjúságügy területén

Ifjúsági részvételi tevékenységek

DiscoverEU – Inklúziós intézkedések

Virtuális csereprogramok a felsőoktatás és az ifjúságügy területén

A személyzet mobilitása a sport terén

2. fő intézkedés – Szervezetek és intézmények közötti együttműködés

Együttműködésre irányuló partnerségek:

Együttműködési partnerségek

Kisléptékű partnerségek

Kiválósági partnerségek:

Szakképzési kiválósági központok

Erasmus Mundus intézkedések

Innovációs partnerségek:

Innovációs szövetségek

Jövőorientált projektek

Kapacitásfejlesztés a felsőoktatás, a szakképzés, az ifjúság és a sport területén

Nonprofit európai sportrendezvények

3. fő intézkedés – A szakpolitikai fejlesztéshez és együttműködéshez nyújtott támogatás

Együtt Európa Ifjúsága

Jean Monnet tevékenységek:

Jean Monnet intézkedés a felsőoktatás terén

Jean Monnet intézkedés az oktatás és képzés más területein

3.   Támogathatósági feltételek

Bármely, az oktatás, a képzés, az ifjúságügy és a sport területén tevékenykedő köz- vagy magánszervezet pályázhat az Erasmus+ program támogatására. A fiatalok és fiatal munkavállalók egyéni tanulási célú mobilitásához, az ifjúsági részvételi tevékenységekhez és a DiscoverEU inklúziós intézkedéshez nyújtott támogatásokra a fiatalok olyan csoportjai is pályázhatnak, amelyek ifjúsági munkát végeznek, de ezt nem feltétlenül ifjúsági szervezet keretében teszik.

A következő országok vehetnek részt teljes mértékben az Erasmus+ program valamennyi intézkedésében (2):

az Európai Unió 27 tagállama és a tengerentúli országok és területek,

a programhoz társult harmadik országok:

az EFTA-/EGT-tagországok: Izland, Liechtenstein és Norvégia,

az EU-tagjelölt országok: a Török Köztársaság, az Észak-macedón Köztársaság és a Szerb Köztársaság (3).

Az Erasmus+ program egyes intézkedései ezenfelül a programhoz nem társult harmadik országbeli szervezetek előtt is nyitva állnak.

A részvételi feltételek részletesebb leírását lásd a 2023. évi Erasmus+ program útmutatójában.

4.   Költségvetés és a projektek időtartama

Az erre a pályázati felhívásra elkülönített összeg hozzávetőlegesen 3 393,17 millió EUR:

Oktatás és képzés:

EUR

2 980,70 millió

Ifjúságügy:

EUR

321,12 millió

Sport:

EUR

65,13 millió

Jean Monnet:

EUR

26,22 millió

A pályázati felhívásra elkülönített teljes költségvetést és annak felosztását az Erasmus+ 2023. évi, 2022. augusztus 25-én elfogadott éves munkaprogramja tartalmazza, és az Erasmus+ program éves munkaprogramjának módosítása esetén változhat. Az érdeklődőknek javasoljuk, hogy rendszeresen tekintsék meg az Erasmus+ program éves munkaprogramját és annak módosításait, melyek a következő oldalon olvashatók:

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents/annual-work-programmes_hu

Mind a megítélt támogatások összege, mind a projektek időtartama eltérhet olyan tényezők függvényében, mint például a projekt típusa, a támogatható pályázók típusa vagy az érintett országok száma.

A kedvezményezettek elszámolhatják az önkéntesek által valamely intézkedés keretében végzett munkával kapcsolatos költségeket a (2019)2646 bizottsági határozatban engedélyezett és meghatározott egységköltségek alapján. Az önkéntesek költségeinek támogathatóságára vonatkozó részletes utasításokat lásd az Erasmus+ program útmutatójában.

5.   A pályázatok benyújtásának határideje

A pályázatok benyújtására kitűzött határidők minden esetben brüsszeli idő szerint értendők.

1. fő intézkedés:

Egyéni mobilitás a felsőoktatás területén

2023. február 23., 12:00

Egyéni mobilitás a szakképzés, iskolai oktatás és felnőttképzés területén

2023. február 23., 12:00

A személyzet mobilitása a sport terén

2023. február 23., 12:00

A programhoz nem társult harmadik országokat érintő nemzetközi mobilitás

2023. február 23., 12:00

Erasmus-akkreditációk a szakképzés, iskolai oktatás és felnőttképzés területén

2023. október 19., 12:00

Erasmus-akkreditáció az ifjúságügy területén

2023. október 19., 12:00

Egyéni mobilitás az ifjúságügy területén

2023. február 23., 12:00

Egyéni mobilitás az ifjúságügy területén

2023. október 4., 12:00

DiscoverEU inklúziós intézkedés

2023. október 4., 12:00

Virtuális csereprogramok a felsőoktatás és az ifjúságügy területén

2023. április 26., 17:00


2. fő intézkedés:

Együttműködési partnerségek az oktatás, a képzés és az ifjúságügy területén, kivéve az európai nem kormányzati szervezetek által benyújtottakat

2023. március 22., 12:00

Az európai nem kormányzati szervezetek által benyújtott együttműködési partnerségek az oktatás, a képzés és az ifjúságügy területén

2023. március 22., 17:00

Együttműködési partnerségek a sport területén

2023. március 22., 17:00

Együttműködési partnerségek az ifjúságügy területén, kivéve az európai nem kormányzati szervezetek által benyújtottakat

2023. október 4., 12:00

Kisléptékű partnerségek az iskolai oktatás, a szakképzés, a felnőttoktatás és az ifjúságügy területén

2023. március 22., 12:00

Kisléptékű partnerségek az iskolai oktatás, a szakképzés, a felnőttoktatás és az ifjúságügy területén

2023. október 4., 12:00

Kisléptékű partnerségek a sport területén

2023. március 22., 17:00

Szakképzési kiválósági központok

2023. június 8., 17:00

Erasmus Mundus intézkedések

2023. február 16., 17:00

Innovációs szövetségek

2023. május 3., 17:00

Jövőorientált projektek

2023. március 15., 17:00

Kapacitásépítés a felsőoktatás terén

2023. február 16., 17:00

Kapacitásépítés a szakképzés terén

2023. február 28., 17:00

Kapacitásépítés az ifjúságügy terén

2023. március 8., 17:00

Kapacitásépítés a sport terén

2023. március 22., 17:00

Nonprofit európai sportrendezvények

2023. március 22., 17:00


3. fő intézkedés:

Együtt Európa Ifjúsága

2023. március 9., 17:00


Jean Monnet tevékenységek és hálózatok

2023. február 14., 17:00

A pályázatok beadására vonatkozó részletes utasításokat lásd az Erasmus+ program útmutatójában.

6.   További információk

A pályázati felhívás részletesebb feltételeit (ideértve a felhívás prioritásait is) a 2023. évi Erasmus+ program útmutatója tartalmazza, amely a következő weboldalon érhető el:

https://erasmus-plus.ec.europa.eu/hu/programme-guide/erasmus-palyazati-utmutato

Az Erasmus+ program útmutatója a jelen pályázati felhívás szerves részét képezi, és a benne foglalt részvételi és finanszírozási feltételek teljes mértékben vonatkoznak a jelen pályázati felhívásra.


(1)  HL L 189., 2021.5.28., 1. o.

(2)  A Jean Monnet program tevékenységei az egész világ szervezetei előtt nyitva állnak.

(3)  A kétoldalú társulási megállapodások aláírásának függvényében.