2022.2.10.   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 69/10


Pályázati felhívások és kapcsolódó tevékenységek az Európai Innovációs Tanács (EIC) 2022. évi munkaprogramja alapján az Európai horizont kutatási és innovációs keretprogramon (2021–2027) belül

(2022/C 69/10)

Ezúton értesítjük az érdeklődőket az Európai horizont kutatási és innovációs keretprogramon (2021–2027) belül az EIC 2022. évi munkaprogramja alapján közzétett pályázati felhívásokról és kapcsolódó tevékenységekről.

A Bizottság a 2022. február 7-i C(2021) 701 határozattal elfogadta az EIC 2022. évi munkaprogramját.

Ennek alapján pályázatokat lehet benyújtani. Az EIC 2022. évi munkaprogramjának a határidőket és a költségvetést is tartalmazó szövege a „Funding & tender opportunities” (Finanszírozás és pályázati lehetőségek) weboldalon olvasható, a felhívásokkal és a kapcsolódó tevékenységekkel kapcsolatos részletes tudnivalókkal, valamint a pályázatok benyújtására vonatkozó útmutatóval együtt:

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home