2021.2.24.   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 64/6


Pályázati felhívások és kapcsolódó tevékenységek az EKT 2021. évi munkaprogramja alapján a Horizont Európa kutatási és innovációs keretprogramon (2021–2027) belül

(2021/C 64/05)

Ezúton értesítjük az érdeklődőket a Horizont Európa kutatási és innovációs keretprogramon (2021–2027) belül az EKT 2021. évi munkaprogramja alapján közzétett pályázati felhívásokról és kapcsolódó tevékenységekről.

A Bizottság a 2021. február 22-i C(2021) 930 határozattal elfogadta az EKT 2021. évi munkaprogramját.

Ennek alapján pályázatokat lehet benyújtani. Az EKT 2021. évi munkaprogramjának a határidőket és a költségvetést is tartalmazó szövege a „Funding & tender opportunities” (Finanszírozás és pályázati lehetőségek) weboldalon olvasható, a felhívásokkal és a kapcsolódó tevékenységekkel kapcsolatos részletes tudnivalókkal, valamint a pályázatok benyújtására vonatkozó útmutatóval együtt:

https:// ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home.