5.12.2019   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 409/53


A pénzforgalomba szánt euroérmék új nemzeti előlapja

(2019/C 409/06)

Image 1

Az Andorra által kibocsátott új kéteurós, pénzforgalomba szánt emlékérme nemzeti előlapja

A pénzforgalomba szánt euroérmék törvényes fizetőeszköznek minősülnek az euroövezet egészében. A nyilvánosság és a pénzérméket kezelő felek tájékoztatása céljából a Bizottság közzéteszi az új érmék rajzolatának leírását (1). A 2009. február 10-i tanácsi következtetéseknek (2) megfelelően az euroövezeti tagállamok és azok az országok, amelyek az Európai Unióval létrejött monetáris megállapodás alapján euroérmét bocsátanak ki, bizonyos feltételek – többek között a kéteurós címletre való korlátozás – betartása mellett pénzforgalomba szánt euro-emlékérmét bocsáthatnak ki. Technikai jellemzőit tekintve e pénzérme megegyezik a többi kéteurós érmével, de nemzeti előlapján a megemlékezéshez kapcsolódó, nemzeti vagy európai szinten kiemelkedő szimbolikus jelentéssel bíró rajzolat szerepel.

Kibocsátó ország: Andorra

A megemlékezés tárgya: Az Országgyűlés 600 éve

A rajzolat leírása: A rajzolat a Consell de la Terra (Országgyűlés) megalakulásának 600. évfordulójáról emlékezik meg. A Consell de la Terra 1419-ben létrehozott képviseleti szerv, a Consell General (Általános Tanács) elődje, Andorra parlamentje.

A rajzolat a Casa de la Vall (a Parlament régi székhelye) belépőportáljának felső részét ábrázolja, az ország címerével és felette egy ablakrészlettel. A rajzolat két oldalán ábrázolt emberi arcok mintha az épület kövei lennének. Ez a történelemben, az intézményekben és az értékekben társadalmi közösségként egyesült andorraiak összetartozását jelképezi.

A rajzolat felső részén olvasható a „600 ANYS DEL CONSELL DE LA TERRA” (az Országgyűlés 600 éve) felirat. Ez alatt található a kibocsátó ország neve „ANDORRA” és az egész rajzolat alatt, a „600”-as szám közepén a két évszám, az „1419” és a „2019” látható.

Az érme külső gyűrűjén az európai zászló 12 csillaga látható.

Becsült kibocsátandó mennyiség: 60 000 darab

A kibocsátás időpontja: 2019. 4. negyedév


(1)  A 2002-ben kibocsátott pénzérmék nemzeti előlapjait lásd: HL C 373., 2001.12.28., 1. o.

(2)  Lásd a Gazdasági és Pénzügyi Tanács 2009. február 10-i következtetéseit, valamint a pénzforgalomba szánt euroérmék nemzeti előlapjára és kibocsátására vonatkozó közös iránymutatásokról szóló, 2008. december 19-i bizottsági ajánlást (HL L 9., 2009.1.14., 52. o.).