25.3.2019   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 111/45


HERKULES III program

Pályázati felhívás – 2019

Képzés, konferencia és alkalmazotti csereprogramok 2019

(C/2018/8568)

(2019/C 111/11)

1.   Célok és leírás

Ez a pályázati felhívás a Herkules III program létrehozásáról szóló 250/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendeleten (1) és különösen annak 8. cikke b) pontján („Támogatható intézkedések”), valamint a Herkules III program 2019. évi végrehajtására vonatkozó, az éves munkaprogramot elfogadó 2019. évi finanszírozási határozaton (2) és különösen annak 2.2.1. pontja („Képzési intézkedések”) 1–5. intézkedésein alapul. A 2019. évi finanszírozási határozat előírja „Képzés, konferencia és alkalmazotti csereprogramok 2019” témakörben pályázati felhívás megszervezését.

2.   Támogatható pályázók

A program keretében támogatható szervek:

valamely tagállam olyan nemzeti vagy regionális közigazgatási szervei, amelyek elősegítik az Unió pénzügyi érdekeinek védelmére irányuló uniós szintű fellépés megerősítését,

vagy:

valamely tagállamban alapított és legalább egy éve ott működő olyan kutató- és oktatási intézetek, valamint nonprofit szervezetek, amelyek elősegítik az Unió pénzügyi érdekeinek védelmére irányuló uniós szintű fellépés megerősítését.

3.   Támogatható tevékenységek

A felhívás alapján a támogatható pályázók az alábbi három terület egyikére nyújthatják be pályázatukat:

1.

Célzott szakmai képzések (1. terület) – a tagállamok, tagjelölt országok, más harmadik országok és nemzetközi közjogi szervezetek közötti hálózatok és strukturális platformok létrehozása az információknak, a tapasztalatoknak és a bevált módszereknek a kedvezményezettek alkalmazottai közötti cseréjének elősegítése érdekében, továbbá szinergiák teremtése a tagállamok adó- és vámszolgálatai, az OLAF és más érintett uniós szervek között.

2.

Konferenciák és műhelytalálkozók (2. terület) – a tagállamok, tagjelölt országok, más harmadik országok és nemzetközi közjogi szervezetek közötti hálózatok és strukturális platformok létrehozása az információknak, a tapasztalatoknak és a bevált módszereknek a kedvezményezettek alkalmazottai közötti cseréjének elősegítése érdekében; az információcsere elősegítése, az Unió pénzügyi érdekeit érintő csalás elleni küzdelemmel kapcsolatos igények és/vagy közös projektek azonosítása a tagállamok csalásellenes szolgálatai körében; továbbá szinergiák teremtése a tagállamok adó- és vámszolgálatai, az OLAF és más érintett uniós szervek között.

3.

Alkalmazotti csereprogramok (3. terület) – a nemzeti és regionális (különösen a (potenciális) tagjelölt és a szomszédos országokban működő) közigazgatási szervek között az alkalmazottak cseréjének megszervezése az Unió pénzügyi érdekeinek védelmére irányuló munkavállalói készségek és kompetenciák további fejlesztése, javítása és frissítése érdekében.

A pályázók több pályázatot is benyújthatnak különböző projektekre ugyanazon pályázati felhívás keretében. A pályázóknak ki kell választaniuk egy fő területet és felhívjuk a figyelmüket arra, hogy a pályázat más területekhez tartozó elemeket is tartalmazhat.

4.   Költségvetés

A felhívás keretében rendelkezésre álló indikatív költségvetés összege 1 100 000 EUR. A pénzügyi hozzájárulásra vissza nem térítendő támogatás formájában kerül sor. Az odaítélt pénzügyi hozzájárulás nem haladja meg az elszámolható költségek 80 %-át.

A „Képzés” körébe tartozó intézkedések alsó küszöbértéke egyenként 40 000 EUR. A vissza nem térítendő támogatás iránti kérelemben szereplő intézkedés költségvetése nem lehet alacsonyabb ennél a küszöbértéknél.

A Bizottság fenntartja magának a jogot arra, hogy ne ítélje oda a rendelkezésre álló pénzeszközök teljes összegét.

5.   Benyújtási határidő

A pályázatok benyújtási határideje: 2019. május 15., szerda – 17:00 óra (közép-európai idő). A pályázatok kizárólag a Herkules III program résztvevői portálján nyújthatók be:

https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/herc/index.html

6.   További információk

A pályázati felhíváshoz kapcsolódó dokumentumok letölthetők az 5. pontban említett résztvevői portálról vagy a következő honlapról:

http://ec.europa.eu/anti-fraud/policy/hercule_en

A felhívással kapcsolatos kérdések és/vagy további információk iránti kérelmek a résztvevői portálon nyújthatók be.

A többi pályázó számára is hasznos kérdéseket és válaszokat a Bizottság név nélkül közzéteheti a résztvevői portálon és a Bizottság honlapján megjelenő pályázati útmutatóban.


(1)  Az Európai Parlament és a Tanács 250/2014/EU rendelete (2014. február 26.) az Európai Unió pénzügyi érdekeinek védelme területén végzett tevékenységek előmozdítására irányuló program (Hercule III program) létrehozásáról és a 804/2004/EK határozat hatályon kívül helyezéséről (HL L 84., 2014.3.20., 6. o.).

(2)  A Bizottság C(2018)8568 final határozata (2018. december 17.) az éves munkaprogram elfogadásáról és a Herkules III program 2019. évi finanszírozásáról.