10.12.2018   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 444/19


PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 2019 – EAC/A05/2018

Európai Szolidaritási Testület

(2018/C 444/09)

1.   Bevezetés és célok

E pályázati felhívás alapja az Európai Szolidaritási Testület jogi keretének meghatározásáról és az 1288/2013/EU rendelet, az 1293/2013/EU rendelet, valamint az 1313/2013/EU határozat módosításáról szóló, 2018. október 2-i (EU) 2018/1475 európai parlamenti és tanácsi rendelet, valamint az Európai Szolidaritási Testület 2019. évi éves munkaprogramja. Az Európai Szolidaritási Testületről szóló rendelet a 2018 és 2020 közötti időszakra vonatkozik. Az Európai Szolidaritási Testület általános és konkrét célkitűzéseit felsorolásszerűen az említett rendelet 3. és 4. cikke tartalmazza.

2.   Fellépések

A pályázati felhívás keretében az Európai Szolidaritási Testület következő fellépéseihez nyújtható támogatás:

Önkéntességi célú projektek

Önkéntességi célú partnerségek (a 2018 és 2020 közötti időszakot lefedő partnerségi keretmegállapodásban meghatározott, 2019-re vonatkozó konkrét megállapodások) (1)

Önkéntes csapatok tevékenysége kiemelt területeken

Szakmai gyakorlatok és állások

Szolidaritási projektek

Minőségi védjegy

3.   Támogatási feltételek

Bármely köz- vagy magánszervezet pályázhat az Európai Szolidaritási Testület által nyújtott támogatásra (2). Emellett az Európai Szolidaritási Testület portálján regisztrált, fiatalokból álló csapatok is pályázhatnak szolidaritási projektek finanszírozására.

Az Európai Szolidaritási Testület tevékenységében a következő országok vehetnek részt:

Az Európai Unió 28 tagállama teljes mértékben részt vehet az Európai Szolidaritási Testület fellépéseiben.

Egyes fellépésekhez a következő országok szervezetei is csatlakozhatnak:

EFTA-/EGT-tagországok: Izland, Liechtenstein és Norvégia;

EU-tagjelölt országok: Törökország, Szerbia és Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság;

partnerországok.

A részvétel feltételeinek részletesebb leírását lásd az Európai Szolidaritási Testület 2019. évi útmutatójában.

A brit pályázók figyelmébe: Kérjük, vegyék figyelembe, hogy a támogathatóság feltételeinek a támogatás nyújtásának teljes időtartama alatt teljesülniük kell. Amennyiben az Egyesült Királyság a támogatási időszak alatt kilép az EU-ból és nem köt olyan megállapodást, amelynek értelmében biztosított a brit kérelmezők folyamatos jogosultsága, az uniós támogatás folyósítását meg kell szüntetni – amennyiben lehetséges, a projektben történő további részvétel fenntartásával – vagy a támogatási megállapodásban foglalt, a megállapodás felbontására vonatkozó rendelkezéseknek megfelelően ki kell lépni a projektből.

4.   Költségvetés és a projektek időtartama

E pályázati felhívás végrehajtása a 2019-es költségvetésnek a költségvetési hatóság általi elfogadását követően a 2019-es költségvetési tervezetben meghatározott előirányzatok rendelkezésre állásától, vagy ha a költségvetés nem kerül elfogadásra, az ideiglenes tizenkettedek rendszerétől függ.

A pályázati felhívásra céljára előirányzott teljes költségvetés becsült összege 96 322 671 EUR, amely az Európai Szolidaritási Testület 2019. évi munkaprogramján alapul.

A pályázati felhívás céljára előirányzott teljes költségvetés és annak felosztása indikatív, és az Európai Szolidaritási Testület 2019. évi éves munkaprogramjának módosítása esetén változhat. A Bizottság javasolja a potenciális pályázóknak, hogy a pályázati felhívás tárgyát képező fellépésekre vonatkozó költségvetést illetően rendszeresen tanulmányozzák az Európai Szolidaritási Testület 2019. évi munkaprogramját és annak módosításait, melyek a következő weboldalon érhetők el:

[https://ec.europa.eu/youth/annual-work-programmes_en].

Mind a megítélt támogatások összege, mind a projektek időtartama eltérhet olyan tényezők függvényében, mint például a projekt típusa vagy az érintett országok száma.

5.   A pályázatok benyújtásának határideje

A pályázatok benyújtására kitűzött határidők minden esetben brüsszeli idő szerint 12.00-kor (délben) zárulnak le.

Önkéntességi célú projektek

2019. február 5.

2019. április 30.

2019. október 1.

Önkéntességi célú partnerségek (a 2018 és 2020 közötti időszakot lefedő partnerségi keretmegállapodásban meghatározott, 2019-re vonatkozó konkrét megállapodások)

2019. április 20.

Önkéntes csapatok tevékenysége kiemelt területeken

2019. szeptember 28.

Szakmai gyakorlatok és állások

2019. február 5.

2019. április 30.

2019. október 1.

Szolidaritási projektek

2019. február 5.

2019. április 30.

2019. október 1.

A minőségi védjeggyel kapcsolatos pályázatokat folyamatosan be lehet benyújtani.

A pályázatok beadására vonatkozó részletes utasításokat lásd az Európai Szolidaritási Testület útmutatójában.

6.   További információk

A pályázati felhívás részletesebb feltételeit, ideértve a felhívás prioritásait is, lásd az Európai Szolidaritási Testület 2019. évi útmutatójában, amely a következő weboldalon érhető el:

https://ec.europa.eu/youth/solidarity-corps

Az Európai Szolidaritási Testület 2019. évi útmutatója a jelen pályázati felhívás szerves részét képezi, és a benne foglalt részvételi és finanszírozási feltételek teljes mértékben vonatkoznak a jelen pályázati felhívásra.


(1)  E fellépés keretében csak a 2018 és 2020 közötti időszakot lefedő partnerségi keretmegállapodást aláíró részt vevő szervezetek pályázhatnak.

(2)  Az e felhívásban foglalt egyedi fellépésekre alkalmazandó speciális pályázati feltételek sérelme nélkül.