20.10.2016   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 386/14


PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 2017 – EAC/A03/2016

Erasmus+ program

(2016/C 386/09)

1.   Célok és bevezetés

E pályázati felhívás alapja az „Erasmus+”: elnevezésű uniós oktatási, képzési, ifjúsági és sportprogram létrehozásáról szóló, 2013. december 11-i 1288/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet, valamint az Erasmus+ 2016. és 2017. évi éves munkaprogramja. Az Erasmus+ program a 2014 és 2020 közötti időszakra vonatkozik. Az Erasmus+ program általános és konkrét célkitűzéseit felsorolásszerűen az említett rendelet 4., 5., 11. és 16. cikke tartalmazza.

2.   Intézkedések

Az ajánlati felhívás keretében az Erasmus+ program következő intézkedéseihez nyújtható támogatás:

1. kulcsintézkedés – Egyéni tanulmányi mobilitás

Egyéni mobilitás az oktatás, a képzés és az ifjúságügy terén

Az Európai önkéntes szolgálat stratégiai projektjei

Az Európai önkéntes szolgálathoz kapcsolódó nagyobb rendezvények

Erasmus Mundus közös mesterképzések

2. kulcsintézkedés – Innovációs együttműködés és a helyes gyakorlatok cseréje

Stratégiai partnerségek az oktatás, a képzés és az ifjúságügy terén

Tudásfejlesztési szövetségek

Kapacitásépítés a felsőoktatás terén

Kapacitásépítés az ifjúságügy terén

3. kulcsintézkedés – A szakpolitikai reform támogatása

Strukturált párbeszéd: Találkozók fiatalok és döntéshozók részvételével az ifjúságügy témájában

A Jean Monnet program tevékenységei

Jean Monnet tanszékek

Jean Monnet oktatási modulok

Jean Monnet kiválósági központok

Jean Monnet társulások támogatása

Jean Monnet hálózatok

Jean Monnet projektek

Sport

Együttműködési partnerségek

Kisebb együttműködési partnerségek

Nonprofit európai sportrendezvények

3.   Pályázati feltételek

Bármely, az oktatás, a képzés, az ifjúságügy és a sport területén tevékenykedő köz- vagy magánszervezet pályázhat az Erasmus+ program támogatására. A fiatalok és fiatal munkavállalók egyéni tanulmányi mobilitásához, valamint ifjúsági stratégiai partnerségekhez nyújtott támogatásokra a fiatalok olyan csoportjai is pályázhatnak, amelyek ifjúsági munkát végeznek, de ezt nem feltétlenül ifjúsági szervezet keretében teszik.

A következő kedvezményezett országok teljes mértékben részt vehetnek az Erasmus+ program valamennyi intézkedésében (1):

az Európai Unió 28 tagállama,

az EFTA-/EGT-tagországok: Izland, Liechtenstein és Norvégia,

az EU-tagjelölt országok: Törökország és Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság.

Az Erasmus+ program egyes intézkedései ezenfelül a partnerországokból jelentkező szervezetek előtt is nyitva állnak.

A részvétel feltételeinek részletesebb leírását lásd az Erasmus+ program útmutatójában.

4.   Költségvetés és a projektek időtartama

Az erre a pályázati felhívásra elkülönített összeg hozzávetőlegesen 2 157,1 millió EUR:

Oktatás és képzés

:

1 905,4 millió EUR (2)

Ifjúságügy

:

209,1 millió EUR,

Jean Monnet

:

10,8 millió EUR,

Sport

:

31,8 millió EUR,

A pályázati felhívás céljára előirányzott teljes költségvetés és annak felosztása indikatív, és az Erasmus+ program éves munkaprogramjának módosítása esetén változhat. Az érdeklődőknek javasoljuk, hogy rendszeresen tekintsék meg az Erasmus+ program éves munkaprogramját és annak módosításait, melyek a következő oldalon olvashatók:

http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/more_info/awp/index_en.htm

továbbá különösen a pályázati felhívás hatókörébe tartozó tevékenységek céljára rendelkezésre álló költségvetés alakulását.

Mind a megítélt támogatások összege, mind a projektek időtartama eltérhet olyan tényezők függvényében, mint például a projekt típusa vagy az érintett országok száma.

5.   A pályázatok benyújtásának határideje

A pályázatok benyújtására kitűzött határidők minden esetben brüsszeli idő szerint 12.00-kor (délben) zárulnak le.

1. Kulcsintézkedés:

Egyéni mobilitás az oktatás és a képzés terén

2017. február 2.

Egyéni mobilitás az ifjúságügy területén

2017. február 2.

Egyéni mobilitás az ifjúságügy területén

2017. április 26.

Egyéni mobilitás az ifjúságügy területén

2017. október 4.

Az Európai önkéntes szolgálat stratégiai projektjei

2017. április 26.

Az Európai önkéntes szolgálathoz kapcsolódó nagyobb rendezvények

2017. április 5.

Erasmus Mundus közös mesterképzések

2017. február 16.

2. Kulcsintézkedés:

Stratégiai partnerségek az oktatás és a képzés terén

2017. március 29.

Stratégiai partnerségek az ifjúságügy területén

2017. február 2.

Stratégiai partnerségek az ifjúságügy területén

2017. április 26.

Stratégiai partnerségek az ifjúságügy területén

2017. október 4.

Tudásfejlesztési szövetségek

2017. február 28.

Kapacitásépítés a felsőoktatás terén

2017. február 9.

Kapacitásépítés az ifjúságügy terén

2017. március 8.

3. Kulcsintézkedés:

Találkozók fiatalok és döntéshozók részvételével az ifjúságügy témájában

2017. február 2.

 

2017. április 26.

 

2017. október 4.

Jean Monnet intézkedések

Tanszékek, modulok, kiválósági központok, társulások támogatása, hálózatok, projektek

2017. február 23.

Sportügyi intézkedések

Együttműködési partnerségek

2017. április 6.

Kisebb együttműködési partnerségek

2017. április 6.

Nonprofit európai sportrendezvények

2017. április 6.

A pályázatok beadására vonatkozó részletes utasításokat lásd az Erasmus+ program útmutatójában.

6.   További információk

A pályázati felhívás részletesebb feltételeit, ideértve a felhívás prioritásait is, lásd az Erasmus+ program útmutatójában, amely a következő internetes címen található: http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources_hu

Az Erasmus+ program útmutatója a jelen pályázati felhívás szerves részét képezi, és a benne foglalt részvételi és finanszírozási feltételek teljes mértékben vonatkoznak a jelen pályázati felhívásra.


(1)  A Jean Monnet program tevékenységei az egész világ intézményei előtt nyitva állnak.

(2)  Ez az összeg tartalmazza a felsőoktatás nemzetközi dimenziója tekintetében rendelkezésre álló pénzösszegeket (összesen 301,6 millió EUR).