17.3.2016   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 101/5


A pénzforgalomba szánt euroérmék új nemzeti előlapja

(2016/C 101/03)

Image

A pénzforgalomba szánt euroérmék törvényes fizetőeszköznek minősülnek az euroövezet egészében. A nyilvánosság és a pénzérméket kezelő felek tájékoztatása céljából a Bizottság közzéteszi az új érmék rajzolatának leírását (1). A 2009. február 10-i tanácsi következtetéseknek (2) megfelelően az euroövezeti tagállamok és azok az országok, amelyek az Európai Unióval létrejött monetáris megállapodás alapján euroérmét bocsátanak ki, bizonyos feltételek – többek között a kéteurós címletre való korlátozás – betartása mellett pénzforgalomba szánt euro-emlékérmét bocsáthatnak ki. Technikai jellemzőit tekintve e pénzérme megegyezik a többi kéteurós érmével, de nemzeti előlapján a megemlékezéshez kapcsolódó, nemzeti vagy európai szinten kiemelkedő szimbolikus jelentéssel bíró rajzolat szerepel.

Kibocsátó ország : Monaco

A megemlékezés tárgya : a III. Károly által alapított Monte Carlo fennállásának alapításának 150. évfordulója

A rajzolat leírása : A rajzolaton III. KÁROLY látható, a háttérben MONTE CARLO. Az érme felső részén a kibocsátó ország neve („MONACO”) szerepel, és ezt a verdejel és a mesterjegy fogja közre. Alul, balról jobbra félkörívben a „1866 CHARLES III FONDE MONTE CARLO 2016” felirat olvasható.

Az érme külső gyűrűjén az európai zászló 12 csillaga látható.

Kibocsátandó mennyiség : 15 000 darab

A kibocsátás időpontja :


(1)  A 2002-ben kibocsátott pénzérmék nemzeti előlapjait lásd: HL C 373., 2001.12.28., 1. o.

(2)  Lásd a Gazdasági és Pénzügyi Tanács 2009. február 10-i következtetéseit, valamint a pénzforgalomba szánt euróérmék nemzeti előlapjára és kibocsátására vonatkozó közös iránymutatásokról szóló, 2008. december 19-i bizottsági ajánlást (HL L 9., 2009.1.14., 52. o.).