20.10.2015   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 347/7


Pályázati felhívás 2016 – EAC/A04/2015

Erasmus+ program

(2015/C 347/06)

1.   Célok és bevezetés

E pályázati felhívás alapja az „Erasmus+”: elnevezésű uniós oktatási, képzési, ifjúsági és sportprogram létrehozásáról szóló 1288/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (1), valamint az Erasmus+ 2015. és 2016. évi éves munkaprogramja. Az Erasmus+ program a 2014 és 2020 közötti időszakra vonatkozik. Az Erasmus+ program általános és konkrét célkitűzéseit felsorolásszerűen az említett rendelet 4., 5., 11. és 16. cikke tartalmazza.

2.   Intézkedések

Az ajánlati felhívás keretében az Erasmus+ program következő intézkedéseihez nyújtható támogatás:

1. kulcsintézkedés – Egyéni tanulmányi mobilitás

Egyéni mobilitás az oktatás, a képzés és az ifjúságügy terén

Erasmus Mundus közös mesterképzések

Európai önkéntes szolgálathoz kapcsolódó nagyobb rendezvények

2. kulcsintézkedés – Innovációs együttműködés és a helyes gyakorlatok cseréje

Stratégiai partnerségek az oktatás, a képzés és az ifjúságügy terén

Tudásfejlesztési szövetségek

Ágazati szakképzettség-fejlesztési szövetségek

Kapacitásépítés a felsőoktatás terén

Kapacitásépítés az ifjúságügy terén

3. kulcsintézkedés – A szakpolitikai reform támogatása

Strukturált párbeszéd: Találkozók fiatalok és döntéshozók részvételével az ifjúságügy témájában

A Jean Monnet program tevékenységei

Jean Monnet tanszékek

Jean Monnet oktatási modulok

Jean Monnet kiválósági központok

Jean Monnet társulások támogatása

Jean Monnet hálózatok

Jean Monnet projektek

Sport

Együttműködési partnerségek

Kisebb együttműködési partnerségek

Nonprofit európai sportrendezvények

3.   Pályázati feltételek

Bármely, az oktatás, a képzés, az ifjúságügy és a sport területén tevékenykedő köz- vagy magánszervezet pályázhat az Erasmus+ program támogatására. A fiatalok és fiatal munkavállalók egyéni tanulmányi mobilitásához, valamint ifjúsági stratégiai partnerségekhez nyújtott támogatásokra a fiatalok olyan csoportjai is pályázhatnak, amelyek ifjúsági munkát végeznek, de ezt nem feltétlenül ifjúsági szervezet keretében teszik.

Az Erasmus+ programban az alábbi országok (2) vehetnek részt:

A következő kedvezményezett országok teljes mértékben részt vehetnek az Erasmus+ program valamennyi intézkedésében:

az Európai Unió 28 tagállama,

az EFTA-/EGT-tagországok: Izland, Liechtenstein és Norvégia,

EU-tagjelölt országok: Törökország, Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság.

Az Erasmus+ program egyes intézkedései ezenfelül a partnerországokból jelentkező szervezetek előtt is nyitva állnak.

A részvétel feltételeinek részletesebb leírását lásd az Erasmus+ program útmutatójában.

4.   Költségvetés és a projektek időtartama

Az erre a pályázati felhívásra elkülönített összeg hozzávetőlegesen 1 871,1 millió EUR.

Oktatás és képzés

:

1 645,6 millió EUR (3)

Ifjúságügy

:

186,7 millió EUR.

Jean Monnet

:

11,4 millió EUR.

Sport

:

27,4 millió EUR.

A pályázati felhívás céljára előirányzott teljes költségvetés és annak felosztása indikatív, és az Erasmus+ program éves munkaprogramjának módosítása esetén változhat. Az érdeklődőknek javasoljuk, hogy rendszeresen tekintsék meg az Erasmus+ program éves munkaprogramját és annak módosításait, melyek a következő oldalon olvashatók:

http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/more_info/awp/index_en.htm

és különösen a pályázati felhívás hatálya alá tartozó tevékenységek céljára rendelkezésre álló költségvetés alakulását.

Mind a megítélt támogatások összege, mind a projektek időtartama eltérhet olyan tényezők függvényében, mint például a projekt típusa vagy az érintett országok száma.

5.   A pályázatok benyújtásának határideje

A pályázatok benyújtására kitűzött határidők minden esetben brüsszeli idő szerint 12.00-kor (délben) zárulnak le.

1. kulcsintézkedés:

Egyéni mobilitás az ifjúságügy területén

2016. február 2.

Egyéni mobilitás az oktatás és a képzés terén

2016. február 2.

Egyéni mobilitás az ifjúságügy területén

2016. április 26.

Egyéni mobilitás az ifjúságügy területén

2016. október 4.

Erasmus Mundus közös mesterképzések

2016. február 18.

Az Európai önkéntes szolgálathoz kapcsolódó nagyobb rendezvények

2016. április 1.

2. kulcsintézkedés:

Stratégiai partnerségek az ifjúságügy területén

2016. február 2.

Stratégiai partnerségek az oktatás, a képzés és az ifjúságügy terén

2016. április 26.

Stratégiai partnerségek az ifjúságügy területén

2016. október 4.

Tudásfejlesztési szövetségek, ágazati szakképzettség-fejlesztési szövetségek

2016. február 26.

Kapacitásépítés a felsőoktatás terén

2016. február 10.

Kapacitásépítés az ifjúságügy terén

2016. február 2.

2016. július 1.

3. kulcsintézkedés:

Találkozók fiatalok és döntéshozók részvételével az ifjúságügy témájában

2016. február 2.

2016. április 26.

2016. október 4.

Jean Monnet intézkedések

Tanszékek, modulok, kiválósági központok, társulások támogatása, hálózatok, projektek

2016. február 25.

Sportügyi intézkedések

Együttműködési partnerségek a sport területén – kizárólag a „sport európai hete” 2016. évi eseményeihez kapcsolódóan

2016. január 21.

Együttműködési partnerségek a sport területén, melyek nem kapcsolódnak a „sport európai hete” 2016. évi eseményeihez

2016. május 12.

Kisebb együttműködési partnerségek

2016. május 12.

Nonprofit európai sportesemények – kizárólag a „sport európai hete” 2016. évi eseményeihez kapcsolódóan

2016. január 21.

Nonprofit európai sportesemények, amelyek nem kapcsolódnak a „sport európai hete” 2016. évi eseményeihez

2016. május 12.

A részvétel feltételeinek részletesebb leírását lásd az Erasmus+ program útmutatójában.

6.   További információk

A pályázati felhívás részletesebb feltételeit, ideértve a felhívás prioritásait is, lásd az Erasmus+ program útmutatójában, amely a következő internetes címen található meg:

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/discover/guide/index_hu.htm

Az Erasmus+ program útmutatója a jelen pályázati felhívás szerves részét képezi, és a benne foglalt részvételi és finanszírozási feltételek teljes mértékben vonatkoznak a jelen pályázati felhívásra.


(1)  HL L 347., 2013.12.20., 50. o.

(2)  A Jean Monnet intézkedések kivételével, amely az egész világ intézményei előtt nyitva áll.

(3)  Ez az összeg tartalmazza a felsőoktatás nemzetközi dimenziója tekintetében rendelkezésre álló pénzösszegeket (összesen 276,5 millió EUR).