22.10.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 374/3


A pénzforgalomba szánt euróérmék új nemzeti előlapja

(2014/C 374/03)

Image

A pénzforgalomba szánt euróérmék törvényes fizetőeszköznek minősülnek az euróövezet egészében. A nyilvánosság és a pénzérméket kezelő felek tájékoztatása céljából a Bizottság közzéteszi az új érmék rajzolatának leírását (1). A 2009. február 10-i tanácsi következtetéseknek (2) megfelelően az euróövezeti tagállamok és azok az országok, amelyek az Európai Unióval létrejött monetáris megállapodás alapján euróérmét bocsátanak ki, bizonyos feltételek – többek között a kéteurós címletre való korlátozás – betartása mellett pénzforgalomba szánt euro-emlékérmét bocsáthatnak ki. Technikai jellemzőit tekintve e pénzérme megegyezik a többi kéteurós érmével, de nemzeti előlapján a megemlékezéshez kapcsolódó, nemzeti vagy európai szinten kiemelkedő szimbolikus jelentéssel bíró rajzolat szerepel.

Kibocsátó ország : Lettország

A megemlékezés tárgya : Az EU Tanácsának lett elnöksége

A rajzolat leírása : A rajzolat az Európai Unió Tanácsa lett elnökségének hivatalos logóját ábrázolja. A logót a LATVIJAS PREZIDENTŪRA ES PADOMĒ („AZ EU TANÁCSÁNAK LETT ELNÖKSÉGE”) felirat egészíti ki, valamint az elnökség weboldala: „EU2015.LV”.

Az érme külső gyűrűjén az európai zászló 12 csillaga látható.

Kibocsátandó mennyiség : 2 millió darab

A kibocsátás hozzávetőleges időpontja : 2015. január


(1)  A 2002-ben kibocsátott pénzérmék nemzeti előlapjait lásd: HL C 373., 2001.12.28., 1. o.

(2)  Lásd a Gazdasági és Pénzügyi Tanács 2009. február 10-i következtetéseit, valamint a pénzforgalomba szánt euróérmék nemzeti előlapjára és kibocsátására vonatkozó közös iránymutatásokról szóló, 2008. december 19-i bizottsági ajánlást (HL L 9., 2009.1.14., 52. o.).