12.8.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 262/2


A pénzforgalomba szánt euroérmék új nemzeti előlapja

(2014/C 262/02)

Image

A pénzforgalomba szánt euroérmék törvényes fizetőeszköznek minősülnek az euroövezet egészében. A nyilvánosság és a pénzérméket kezelő felek tájékoztatása céljából a Bizottság közzéteszi az új érmék rajzolatának leírását (1). A 2009. február 10-i tanácsi következtetéseknek (2) megfelelően az euroövezeti tagállamok és azok az országok, amelyek az Európai Unióval létrejött monetáris megállapodás alapján euroérmét bocsátanak ki, bizonyos feltételek – többek között a kéteurós címletre való korlátozás – betartása mellett pénzforgalomba szánt euro-emlékérmét bocsáthatnak ki. Technikai jellemzőit tekintve e pénzérme megegyezik a többi kéteurós érmével, de nemzeti előlapján a megemlékezéshez kapcsolódó, nemzeti vagy európai szinten kiemelkedő szimbolikus jelentéssel bíró rajzolat szerepel.

Kibocsátó ország : Belgium

A megemlékezés tárgya : 150 éves a belga Vöröskereszt

A rajzolat leírása : Az érme belső részén egy kereszt látható, amelynek a közepén a 150-es szám szerepel. A kereszt belsejében függőlegesen és vízszintesen a „Rode Kruis” és a „Croix-Rouge” feliratok olvashatók. A keresztet Brüsszel verdejele, Mihály arkangyal sisakos feje és a mesterjegy, a 2014-es évszám, valamint a „BE” országjel övezi.

Az érme külső gyűrűjén az európai zászló 12 csillaga látható.

Kibocsátandó mennyiség : 260 000 darab

A kibocsátás időpontja : 2014. szeptember


(1)  A 2002-ben kibocsátott pénzérmék nemzeti előlapjait lásd: HL C 373., 2001.12.28., 1. o.

(2)  Lásd a Gazdasági és Pénzügyi Tanács 2009. február 10-i következtetéseit, valamint a pénzforgalomba szánt euroérmék nemzeti előlapjára és kibocsátására vonatkozó közös iránymutatásokról szóló, 2008. december 19-i bizottsági ajánlást (HL L 9., 2009.1.14., 52. o.).