14.12.2013   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 366/10


A pénzforgalomba szánt euroérmék új nemzeti előlapja

(2013/C 366/05)

Image

A Finnország által kibocsátott új kéteurós, pénzforgalomba szánt emlékérme nemzeti előlapja

A pénzforgalomba szánt euroérmék törvényes fizetőeszköznek minősülnek az euroövezet egészében. A nyilvánosság és a pénzérméket kezelő felek tájékoztatása céljából a Bizottság közzéteszi az új érmék rajzolatának leírását (1). A 2009. február 10-i tanácsi következtetéseknek (2) megfelelően az euroövezeti tagállamok és azok az országok, amelyek az Európai Unióval létrejött monetáris megállapodás alapján euroérmét bocsátanak ki, bizonyos feltételek – többek között a kéteurós címletre való korlátozás – betartása mellett pénzforgalomba szánt euro-emlékérmét bocsáthatnak ki. Technikai jellemzőit tekintve e pénzérme megegyezik a többi kéteurós érmével, de nemzeti előlapján a megemlékezéshez kapcsolódó, nemzeti vagy európai szinten kiemelkedő szimbolikus jelentéssel bíró rajzolat szerepel.

Kibocsátó ország: Finnország

A megemlékezés tárgya: F. E. SILLANPÄÄ Nobel-díjas író születésének 125. évfordulója.

A rajzolat leírása: Az érme belső része Sillanpää portréját ábrázolja. Félköriratban fent a „F. E. SILLANPÄÄ” felirat olvasható. Baloldalon az „1888”-as évszám és a verdejel látható. Jobboldalon az „1964”-es évszám, a kibocsátó ország jele (FI) és a kibocsátás éve (2013) szerepel.

Különleges érme, amely a nemzet nagyapjának állít emléket. A stílus mestereként számon tartott F. E. SILLANPÄÄ jóvoltából a finn irodalom az emberek és a természet közötti kapcsolat beható vizsgálatával gazdagodott. 1939-ben az írót, elsősorban Jámbor szegénység, valamint Silja című művei elismeréseként Nobel-díjjal jutalmazták. Népszerű rádiós szerepléseinek és emlékezetes karácsonyi rovatainak köszönhetően a kiváló író nevét egyre többen ismerték meg országszerte. A háborús éveket követően a jeles szerző az ország nem hivatalos, nagy szakállú „Taata”-jává vált. Gyermekkori karácsonyainak felidézésével közkedvelt hagyományt teremtett: az egész nemzet áhítattal gyűlt a rádiókészülékek köré, hogy meghallgassa a nagyapa könnyed karácsonyi történeteit.

Az érme külső gyűrűjén az európai zászló 12 csillaga látható.

Kibocsátandó mennyiség: 1,5 millió darab

A kibocsátás időpontja: 2013. november


(1)  A 2002-ben kibocsátott pénzérmék nemzeti előlapjait lásd: HL C 373., 2001.12.28., 1. o.

(2)  Lásd a Gazdasági és Pénzügyi Tanács 2009. február 10-i következtetéseit, valamint a pénzforgalomba szánt euroérmék nemzeti előlapjára és kibocsátására vonatkozó közös iránymutatásokról szóló, 2008. december 19-i bizottsági ajánlást (HL L 9., 2009.1.14., 52. o.).