13.12.2013   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 363/7


A pénzforgalomba szánt euroérmék új nemzeti előlapja

(2013/C 363/08)

Image

A Finnország által kibocsátott új kéteurós, pénzforgalomba szánt emlékérme nemzeti előlapja

A pénzforgalomba szánt euroérmék törvényes fizetőeszköznek minősülnek az euroövezet egészében. A nyilvánosság és a pénzérméket kezelő felek tájékoztatása céljából a Bizottság közzéteszi az új érmék rajzolatának leírását (1). A 2009. február 10-i tanácsi következtetéseknek (2) megfelelően az euroövezeti tagállamok és azok az országok, amelyek az Európai Unióval létrejött monetáris megállapodás alapján euroérmét bocsátanak ki, bizonyos feltételek – többek között a kéteurós címletre való korlátozás – betartása mellett pénzforgalomba szánt euro-emlékérmét bocsáthatnak ki. Technikai jellemzőit tekintve e pénzérme megegyezik a többi kéteurós érmével, de nemzeti előlapján a megemlékezéshez kapcsolódó, nemzeti vagy európai szinten kiemelkedő szimbolikus jelentéssel bíró rajzolat szerepel.

Kibocsátó ország: Finnország

A megemlékezés tárgya: a rendszeresen ülésező finn parlament 1863. évi első ülésének 150. évfordulója.

A rajzolat leírása: A kéteurós emlékérmén az 1863-as év ábrázolása, illetve az abból kinövő hajtás látható, melyek a demokrácia kezdetét és Finnország fejlődését jelképezik. Félköriratban alul a kibocsátó ország neve, „SUOMI FINLAND” szerepel, a két szó között a verdejel és a „2013”-as évszám látható.

Az 1863. évi országgyűlés a felvilágosodás korszakának kezdete. Finnországban az 1863-as évhez kötődik a valódi demokrácia megszületése, a transzparens sajtótevékenység kezdete és a finn nyelv használatának engedélyezése. A parlamenti ülések rendszeressé válásával a finnek minden addiginál nagyobb mértékben tudták befolyásolni országuk ügyeit. A finn demokrácia számára ez az év a felvilágosodás korszakának kezdetét testesíti meg.

Az érme külső gyűrűjén az európai zászló 12 csillaga látható.

Kibocsátandó mennyiség: 1 millió darab

A kibocsátás időpontja: 2013. szeptember


(1)  A 2002-ben kibocsátott pénzérmék nemzeti előlapjait lásd: HL C 373., 2001.12.28., 1. o.

(2)  Lásd a Gazdasági és Pénzügyi Tanács 2009. február 10-i következtetéseit, valamint a pénzforgalomba szánt euroérmék nemzeti előlapjára és kibocsátására vonatkozó közös iránymutatásokról szóló, 2008. december 19-i bizottsági ajánlást (HL L 9., 2009.1.14., 52. o.).