14.9.2013   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 265/10


A pénzforgalomba szánt euroérmék új nemzeti előlapja

2013/C 265/05

Image

A Vatikánvárosi Állam által kibocsátott új kéteurós, pénzforgalomba szánt emlékérme nemzeti előlapja

A pénzforgalomba szánt euroérmék törvényes fizetőeszköznek minősülnek az euroövezet egészében. A nyilvánosság és a pénzérméket kezelő felek tájékoztatása céljából a Bizottság közzéteszi az új érmék rajzolatának leírását (1). A 2009. február 10-i tanácsi következtetéseknek (2) megfelelően az euroövezetbe tartozó tagállamok és azok az országok, amelyek az Európai Unióval létrejött monetáris megállapodás alapján euroérmét bocsátanak ki, bizonyos feltételek – többek között a kéteurós címletre való korlátozás – betartása mellett pénzforgalomba szánt euro-emlékérmét bocsáthatnak ki. Technikai jellemzőit tekintve e pénzérme megegyezik a többi kéteurós érmével, de nemzeti előlapján a megemlékezéshez kapcsolódó, nemzeti vagy európai szinten kiemelkedő szimbolikus jelentéssel bíró rajzolat szerepel.

Kibocsátó ország: Vatikánvárosi Állam

A megemlékezés tárgya: A 2013 júliusában Rio de Janeiróban megrendezett XXVIII. Ifjúsági Világtalálkozó.

A rajzolat leírása: A rajzolat Rio de Janeiro legismertebb műemlékét, a Corcovado-hegyen álló Megváltó Krisztust ábrázolja, valamint a szobor körül levő fiatalokat. Felül, félkör alakban a „XXVIII G.M.G. CITTÀ DEL VATICANO RIO 2013” felirat látható. Jobbra az „R” verdejel, valamint a művész neve: „P DANIELE” szerepel.

Az érme külső gyűrűjén az európai zászló 12 csillaga látható.

Kibocsátandó mennyiség: 115 000 darab

A kibocsátás időpontja: 2013. október


(1)  A 2002-ben kibocsátott pénzérmék nemzeti előlapjait lásd: HL C 373., 2001.12.28., 1. o.

(2)  Lásd a Gazdasági és Pénzügyi Tanács 2009. február 10-i következtetéseit, valamint a pénzforgalomba szánt euroérmék nemzeti előlapjára és kibocsátására vonatkozó közös iránymutatásokról szóló, 2008. december 19-i bizottsági ajánlást (HL L 9., 2009.1.14., 52. o.).