3.4.2013   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 94/8


Második pályázati felhívás a szén-dioxid környezetvédelmi szempontból biztonságos leválasztására és geológiai tárolására irányuló kereskedelmi demonstrációs projekteknek, valamint a megújuló energiaforrások hasznosítására alkalmazott innovatív technológiák demonstrációs projektjeinek az üvegházhatást okozó gázok kibocsátási egységei Közösségen belüli, a 2003/87/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel létrehozott kereskedelmi rendszere keretében történő finanszírozására vonatkozó kritériumok és intézkedések meghatározásáról szóló C(2010) 7499 bizottsági határozat alapján

2013/C 94/07

Ezúton értesítjük az érdeklődőket a fenti, 2010. november 3-i határozat alapján közzétett második pályázati felhívásról.

Várjuk az érdeklődők pályázatait az említett pályázati felhívásra. A határidők, a felhívás részletei, valamint a pályázatok benyújtásának módjáról tájékoztató útmutatás az Európai Bizottság következő internetes oldalán olvasható:

http://ec.europa.eu/clima/funding/ner300/index_en.htm