12.1.2012   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 10/2


A pénzforgalomba szánt euróérmék új nemzeti előlapja

2012/C 10/02

Image

A Németország által kibocsátott új 2 eurós pénzforgalomba szánt emlékérme nemzeti előlapja

A pénzforgalomba szánt euróérmék törvényes fizetőeszköznek minősülnek az euróövezet egészében. A nyilvánosság és a pénzérmékkel foglalkozó összes érdekelt fél tájékoztatása céljából a Bizottság közzéteszi minden új érme rajzolatának jellemzőit (1). A Tanács erre vonatkozó 2009. február 10-i következtetéseinek (2) megfelelően az euróövezetbe tartozó tagállamok és azok az országok, amelyek a Közösséggel létrejött monetáris megállapodás alapján euróérméket bocsátanak ki, bizonyos feltételek – többek között a 2 eurós címletre való korlátozást előíró követelmény – betartása mellett pénzforgalomba szánt euró-emlékérméket bocsáthatnak ki. E pénzérmék ugyanazon technikai jellemzőkkel rendelkeznek, mint a többi 2 eurós érme, de nemzeti előlapjukon a megemlékezéshez kapcsolódó, nemzeti vagy európai szinten kiemelkedő szimbolikus jelentéssel bíró rajzolat szerepel.

Kibocsátó ország: Németország

A megemlékezés tárgya: Bajorország a „tartományok” sorozatból.

A rajzolat leírása: Az Erich Ott által tervezett „Bajorország” emlékérme a neuschwansteini kastély legismertebb látképét ábrázolja. A rajzolat a látogatók által a kastélyhoz való útjuk során látott, azaz a keleti látképet ábrázolja a középkori stílusú tornyokkal és lőtornyokkal, előtérben a várkapuval. Jól kirajzolódik a kastély mögötti panorámát kitöltő hegy, valamint a kastélynak a festői Pöllat-szakadék feletti sziklán való elhelyezkedése. A képen szereplő neuschwansteini kastély épülete és a tartomány közötti kapcsolatot a „BAYERN” (Bajorország) felirat teremti meg. Az adott pénzverde (A, D, F, G vagy J) verdejele a központi rész jobb oldalán, a művész nevének kezdőbetűi pedig a központi rész bal oldalán láthatók.

Az érmét az Európai Unió zászlajának tizenkét csillaga szegélyezi. A csillagok között, az érme alján a „2012” évszám, a felső részen pedig a kibocsátó országot jelölő „D” betű kapott helyet.

Kibocsátandó mennyiség: 30 millió darab.

Kibocsátás időpontja: 2012. január.


(1)  A 2002-ben kibocsátott összes pénzérme nemzeti előlapjával kapcsolatban lásd: HL C 373., 2001.12.28., 1. o.

(2)  Lásd a Gazdasági és Pénzügyi Tanács 2009. február 10-i következtetéseit, valamint a pénzforgalomba szánt euróérmék nemzeti előlapjára és kibocsátására vonatkozó közös iránymutatásokról szóló, 2008. december 19-i bizottsági ajánlást (HL L 9., 2009.1.14., 52. o.).