29.6.2011   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 189/25


A pénzforgalomban részt vevő euroérmék új nemzeti előlapja

2011/C 189/07

Image

A Monaco által kibocsátott új 2 eurós forgalmi emlékérme nemzeti előlapja

A pénzforgalomban részt vevő euroérmék az egész euroövezetben törvényes fizetőeszközül szolgálnak. A nyilvánosság és a pénzérmékkel foglalkozó összes érdekelt fél tájékoztatása céljából a Bizottság közzéteszi minden új érme rajzolatának jellemzőit (1). A Tanács erre vonatkozó 2009. február 10-i következtetéseinek (2) megfelelően az euroövezetbe tartozó tagállamok és azok az országok, amelyek a Közösséggel létrejött monetáris megállapodás értelmében euroérméket bocsátanak ki, bizonyos feltételek – többek között a kéteurós címletre vonatkozó követelmény – betartása mellett pénzforgalomban részt vevő euroe-emlékérméket bocsáthatnak ki. E pénzérmék ugyanazon technikai jellemzőkkel rendelkeznek, mint a többi 2 eurós érme, de nemzeti előlapjukon a megemlékezéshez kapcsolódó, nemzeti vagy európai szinten kiemelkedő szimbolikus jelentéssel bíró rajzolat szerepel.

Kibocsátó ország: Monaco

A megemlékezés tárgya: Albert herceg és Charlene esküvője

A rajzolat leírása: Az érme belső részének közepén Albert herceg és Charlene képmása látható. A képmások alatt a kibocsátó ország neve, „MONACO”, és a kibocsátás éve, „2011” szerepel. A verdejel és a vésnök jele a „MONACO 2011” felirat előtt, illetve mögött található.

Az érmét az európai zászló tizenkét csillaga szegélyezi.

Kibocsátandó mennyiség:

Kibocsátás időpontja:


(1)  A 2002-ben kibocsátott összes pénzérme nemzeti előlapjával kapcsolatban lásd: HL C 373., 2001.12.28., 1. o.

(2)  Lásd a Gazdasági és Pénzügyi Tanács 2009. február 10-i következtetéseit, valamint a pénzforgalomba szánt euroérmék nemzeti előlapjára és kibocsátására vonatkozó közös iránymutatásokról szóló, 2008. december 19-i bizottsági ajánlást (HL L 9., 2009.1.14., 52. o.).