26.1.2011   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 24/5


A pénzforgalomban részt vevő euroérmék új nemzeti előlapja

2011/C 24/04

Image

A Németország által kibocsátott új 2 eurós forgalmi emlékérme nemzeti előlapja

A pénzforgalomban részt vevő euroérmék az egész euroövezetben törvényes fizetőeszközül szolgálnak. A nyilvánosság és a pénzérmékkel foglalkozó összes érdekelt fél tájékoztatása céljából a Bizottság közzéteszi minden új érme rajzolatának jellemzőit (1). A Tanács erre vonatkozó 2009. február 10-i következtetéseinek (2) megfelelően az euroövezethez tartozó tagállamok és azok az országok, amelyek a Közösséggel létrejött monetáris megállapodás értelmében euroérméket bocsátanak ki, bizonyos feltételek – többek között a 2 eurós címletre való korlátozást előíró követelmény – betartásával pénzforgalomban részt vevő euro-emlékérméket bocsáthatnak ki. E pénzérmék ugyanazon technikai jellemzőkkel rendelkeznek, mint a többi 2 eurós érme, de nemzeti előlapjukon a megemlékezéshez kapcsolódó, nemzeti vagy európai szinten kiemelkedő szimbolikus jelentéssel bíró rajzolat szerepel.

Kibocsátó ország

:

Németország

A megemlékezés tárgya

:

Észak-Rajna-Vesztfália

A rajzolat leírása

:

A rajzolat a kölni dómot, a gótikus építészet e remekét ábrázolja teljes egészében, a déli bejárat szépségét különösen kiemelő nézetből. Az épület ábrázolása alatt a „NORDRHEIN-WESTFALEN” (Észak-Rajna-Vesztfália) felirat jelzi az épület kapcsolatát a tartománnyal. A verdejel – amely A, D, F, G vagy J betűből áll – az érme belső részében jobboldalt felül, míg a tervező, Heinz Hoyer monogramja az érme belső részében jobboldalt középen található.

Az érmét az Európai Unió lobogójának tizenkét csillaga szegélyezi. A csillagok közé ékelve alul az évszám („2011”), felül pedig a kibocsátó ország jele („D”) található.

Kibocsátási mennyiség

:

30 millió érme

Kibocsátás időpontja

:

2011. január


(1)  A forgalmi euroérmék többi nemzeti előlapját lásd itt: http://ec.europa.eu/economy_finance/euro/cash/coins/index_en.htm

(2)  Lásd a Gazdasági és Pénzügyi Tanács 2009. február 10-i következtetéseit, valamint a pénzforgalomba szánt euroérmék nemzeti előlapjára és kibocsátására vonatkozó közös iránymutatásokról szóló, 2008. december 19-i bizottsági ajánlást (HL L 9., 2009.1.14., 52. o.).