20.8.2009   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 196/7


A pénzforgalomban részt vevő euroérmék új nemzeti előlapja

2009/C 196/07

Image

A Szlovákia által kibocsátott új 2 eurós forgalmi emlékérme nemzeti előlapja

A pénzforgalomban részt vevő euroérmék az egész euroövezetben törvényes fizetőeszközül szolgálnak. A nyilvánosság és a pénzérmékkel foglalkozó összes érdekelt fél tájékoztatása céljából a Bizottság közzéteszi minden új érme rajzolatának jellemzőit (1). A Tanács erre vonatkozó 2009. február 10-i következtetéseinek (2) megfelelően az euroövezetbe tartozó tagállamok és azok az országok, amelyek a Közösséggel létrejött monetáris megállapodás értelmében pénzforgalomban részt vevő euroérméket bocsátanak ki, bizonyos feltételek – többek között a kéteurós címletre vonatkozó követelmény – betartása mellett euro-emlékérméket hozhatnak forgalomba. E pénzérmék ugyanazon technikai jellemzőkkel rendelkeznek, mint a többi 2 eurós érme, de nemzeti előlapjukon a megemlékezéshez kapcsolódó, nemzeti vagy közösségi szinten kiemelkedő szimbolikus jelentéssel bíró rajzolat szerepel.

Kibocsátó ország: Szlovákia

A megemlékezés tárgya: A szabadság és a demokrácia napjának 20. évfordulója

A rajzolat leírása: Az érme belső része egy kulcsokból formált, stilizált csengőt ábrázol, amely az 1989. november 17-i felvonulásra emlékeztet, mikor a polgárok kulcscsomóikat csengőként rázva tüntettek, útjára indítva a „bársonyos forradalmat”. Az ábra alatt jobbról a művész kézjegye és a szlovák pénzverde jele (Mincovna Kremnica) látható. Az ábra körül, fent: „17 NOVEMBER SLOBODA – DEMOKRACIA” (szabadság – demokrácia) felirat és az „1989–2009”dátumok láthatóak; alul a kibocsátó ország neve, „SLOVENSKO” olvasható.

Az érmét az európai lobogó tizenkét csillaga szegélyezi.

Kibocsátandó mennyiség: 1 millió érme

Kibocsátás időpontja: 2009. november


(1)  A 2002-ben kibocsátott összes pénzérme nemzeti előlapjával kapcsolatban lásd: HL C 373., 2001.12.28., 1–30. o.

(2)  Lásd a Gazdasági és Pénzügyi Tanács 2009. február 10-i következtetéseit, valamint a pénzforgalomba szánt euroérmék nemzeti előlapjára és kibocsátására vonatkozó közös iránymutatásokról szóló, 2008. december 19-i bizottsági ajánlást (HL L 9., 2009.1.14., 52–55. o.).