9.12.2008   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 314/14


Összefonódás előzetes bejelentése

(Ügyszám COMP/M.5358 – Arizona/Abieta)

(EGT-vonatkozású szöveg)

(2008/C 314/07)

1.

2008. december 2-án a Bizottság a 139/2004/EK tanácsi rendelet (1) 4. cikke szerint és a 4. cikk (5) bekezdése alapján tett beterjesztést követően bejelentést kapott az Arizona Chemical csoporthoz tartozó Arizona Chemical GmbH (a továbbiakban: Arizona, Németország) által tervezett összefonódásról, amely szerint e vállalkozás részesedés vásárlása útján teljes irányítást szerez a tanácsi rendelet 3. cikke (1) bekezdésének b) pontja értelmében az Abieta Chemie GmbH (a továbbiakban: Abieta, Németország) felett.

2.

Az érintett vállalkozások üzleti tevékenysége a következő:

az Arizona esetében: olajkémiai anyagok finomítása, feldolgozása és értékesítése,

az Abieta esetében: emulgeálószerként alkalmazott gyantaszappan előállítása és értékesítése.

3.

A Bizottság előzetes vizsgálatára alapozva megállapítja, hogy a bejelentett összefonódás a 139/2004/EK rendelet hatálya alá tartozhat, a végleges döntés jogát azonban fenntartja.

4.

A Bizottság felhívja az érdekelt harmadik feleket, hogy az ügylet kapcsán esetlegesen felmerülő észrevételeiket nyújtsák be a Bizottságnak.

Az észrevételeknek a közzétételt követő 10 napon belül kell a Bizottsághoz beérkezniük. Az észrevételeket a COMP/M.5358 – Arizona/Abieta hivatkozási szám feltüntetése mellett lehet eljuttatni a Bizottsághoz faxon (fax: (32-2) 296 43 01 vagy 296 72 44) vagy postai úton a következő címre:

European Commission (Európai Bizottság)

Directorate-General for Competition (Versenypolitikai Főigazgatóság)

Merger Registry (Fúziós Iktatási Osztály)

J-70

B-1049 Brussels (Brüsszel)


(1)  HL L 24., 2004.1.29., 1. o.