7.7.2007   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 155/45


A Közszolgálati Törvényszék 2007. május 25-i végzése – Antas kontra Tanács

(F-92/06. sz. ügy) (1)

(2007/C 155/84)

Az eljárás nyelve: francia

Az első tanács elnöke a létrejött egyezség nyomán elrendelte az ügy törlését.


(1)  HL C 237., 2006.9.30., 21. o.