29.12.2006   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 321/3


Összefonódás előzetes bejelentése

(Ügyszám COMP/M.4178 – MAN Ferrostaal/Eurotecnica Group)

(EGT vonatkozású szöveg)

(2006/C 321/03)

1.

2006. december 19-én a Bizottság a 139/2004/EK tanácsi rendelet (1) 4. cikke szerint és a 4. cikk (5) bekezdése alapján tett beterjesztést követően bejelentést kapott egy tervezett összefonódásról, amely szerint a MAN Ferrostaal AG (a továbbiakban: Ferrostaal, Németország) a tanácsi rendelet 3. cikke (1) bekezdésének b) pontja értelmében részvényvásárlással teljes irányítást szerez az Eurotecnica Group SA-hoz tartozó Eurotecnica Melamine S.A. (a továbbiakban: Eurotecnica, Luxemburg) vállalkozás felett.

2.

Az érintett vállalatok üzleti tevékenysége a következő:

a Ferrostaal esetében: globális szinten műszaki tevékenységet folytató csoport, tevékenysége a vegyészeti technológiára is kiterjed,

az Eurotecnica esetében: mérnöki szolgáltatások, valamint gyártástechnológiák engedélyezése a vegyipar területén, beleértve a melamingyártási technológiákat is.

3.

A Bizottság előzetes vizsgálatára alapozva megállapítja, hogy a bejelentett ügylet a 139/2004/EK rendelet hatálya alá tartozhat, a végleges döntés jogát azonban fenntartja.

4.

A Bizottság felhívja az érdekelt harmadik feleket, hogy az ügylet kapcsán esetlegesen felmerülő észrevételeiket nyújtsák be a Bizottságnak.

Az észrevételeknek a közzétételt követő 10 napon belül kell a Bizottsághoz beérkezniük. Az észrevételeket a COMP/M.4178 – MAN Ferrostaal/Eurotecnica Group hivatkozási szám feltüntetése mellett faxon (fax: (32-2) 296 43 01 vagy 296 72 44), vagy postai úton a következő címre:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

J-70

B-1049 Brussels


(1)  HL L 24., 2004.1.29., 1. o.