18.8.2006   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 194/41


PÁLYÁZATI FELHÍVÁS – DG EAC 45/06

Szakiskolások és szakmai alapképzésben részt vevő más fiatalok mobilitását előmozdító és támogató platformok és intézkedések létrehozása és fejlesztése számára nyújtott támogatás

(2006/C 194/10)

1.   Célkitűzések és leírás

A pályázati felhívás célja elsősorban gazdasági szereplőktől és különösen a kis- és kézműves vállalkozásoktól érkező, hozzávetőleg egy tucat pályázat támogatása kísérleti tevékenységet és fellépéseket támogató partnerségek, konzorciumok vagy platformok létrehozásának vagy fejlesztésének területén a szakmai alapképzésben részt vevő fiatalok mobilitásának ösztönzése és fejlesztése érdekében.

2.   Támogatható pályázók

A platformok magukban foglalhatják többek között:

a kereskedelmi, szakmai és kézműves kamarákat vagy más közvetítő szervezetet,

a képzést nyújtó (állami, magán, ágazati stb.) szolgáltatókat,

a képzést nyújtó szolgáltatók hálózatait felügyelő testületeket,

a szakiskolások és szakmai alapképzésben részt vevő más fiatalok mobilitásának előmozdításában és fejlesztésében érintett állami, magán- és részben magánkézben lévő szervezeteket.

A következő országokban székhellyel rendelkező pályázók jelentkezhetnek:

 

A jogi személyiséggel rendelkező pályázóknak az Európai Unió 25 tagállamának egyikében.

3.   A projektek költségvetése és futamideje

A projektek finanszírozására előirányzott teljes költségvetés becsült összege 1 600 000 EUR.

A támogatások maximális összege 150 000 EUR (amely semmiképpen sem haladhatja meg a támogatható költségek 75 %-át). A teljes költségvetés 10 %-át tájékoztatási és terjesztési tevékenységek finanszírozására kell fordítani.

A projektek maximális futamideje 21 hónap. A tevékenységeket 2006. december 1-je és 2007. március 1-je között kell megkezdeni.

4.   Határidő

A pályázatokat legkésőbb 2006. szeptember 28-ig kell elküldeni a Bizottságnak.

5.   Kiegészítő információk

A pályázati felhívás teljes szövege és a pályázati nyomtatványok a

 

http://ec.europa.eu/education/programmes/calls/4506/index_en.html

címen találhatók. A pályázatokat, amelyeknek a teljes szöveg feladatmeghatározását kell tiszteletben tartaniuk, az előírt nyomtatványon kell benyújtani.