25.5.2006   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

CE 124/1


JEGYZŐKÖNYV

(2006/C 124 E/01)

ÜLÉSEK JEGYZŐKÖNYVE

ELNÖKSÉG: Josep BORRELL FONTELLES

elnök

1.   Az ülésszak folytatása

Az ülést 17.05 órakor nyitják meg.

2.   Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása

Szavazatok helyesbítése:

Az ülés időpontja: 2005.4.12.

Glenys Kinnock-jelentés – A6-0075/2005

állásfoglalás (egészében)

ellene: Zbigniew Zaleski

Az ülés időpontja: 2005.5.26.

Philippe Morillon-jelentés – A6-0113/2005

állásfoglalás (egészében)

mellette: Henri Weber

Adriana Poli Bortone-jelentés – A6-0128/2005

módosítás: 29

mellette: Hartmut Nassauer

módosítás: 47

ellene: Anders Samuelsen

módosítás: 48

ellene: Henrik Dam Kristensen

módosítás: 55

mellette: Henrik Dam Kristensen

módosítás: 57

ellene: Poul Nyrup Rasmussen

módosítás: 58

ellene: Poul Nyrup Rasmussen

módosítás: 66

ellene: Henrik Dam Kristensen

módosítás: 69

ellene: Henrik Dam Kristensen

módosítás: 70

mellette: Henrik Dam Kristensen

módosítás: 109

ellene: Henrik Dam Kristensen

módosítás: 101

mellette: Poul Nyrup Rasmussen

módosítás: 99 (1. rész)

mellette: Jean Marie Beaupuy, Jean-Louis Bourlanges, Anders Samuelsen

módosítás: 102 (1. rész)

mellette: Jean Marie Beaupuy, Jean-Louis Bourlanges, Poul Nyrup Rasmussen, Anders Samuelsen

módosítás: 29

mellette: Markus Ferber, Othmar Karas, Hartmut Nassauer

ellene: Daniel Marc Cohn-Bendit, Monica Frassoni, Helga Trüpel, Johannes Voggenhuber

módosítás: 104

mellette: Henrik Dam Kristensen, Poul Nyrup Rasmussen, Henri Weber

módosítás: 108

ellene: Henrik Dam Kristensen

állásfoglalás (egészében)

ellene: Henrik Dam Kristensen, Poul Nyrup Rasmussen

Cecilia Malmström-jelentés – A6-0135/2005

módosítás: 43

ellene: Ole Christensen, Dan Jørgensen, Britta Thomsen

módosítás: 16 (1. rész)

ellene: Britta Thomsen

módosítás: 16 (2. rész)

mellette: Poul Nyrup Rasmussen

állásfoglalás (egészében)

ellene: Henrik Dam Kristensen

Robert Goebbels-jelentés – A6-0150/2005

módosítás: 6

ellene: Henri Weber

módosítás: 11 (2. rész)

ellene: Ole Christensen, Dan Jørgensen

állásfoglalás (egészében)

ellene: Henrik Dam Kristensen

tartózkodás: Henri Weber

Ria Oomen-Ruijten-jelentés – A6-0142/2005

állásfoglalás (egészében)

mellette: Othmar Karas

*

* *

Genowefa Grabowska közli, hogy a 2005. május 25-i ülésen jelen volt, a neve ennek ellenére nem szerepel a jelenléti íven.

Az előző ülés jegyzőkönyvét elfogadták.

3.   Az Elnökség nyilatkozata

Az elnök rövid nyilatkozatban bejelenti, hogy Aung San Suu Kyit, a Szaharov-díj 1991. évi kitüntetettjét még mindig megfosztja mozgásszabadságától a burmai rezsim, amely továbbra is rendszeresen megsérti az emberi jogokat. Megismétli a Parlament azon felhívását, hogy Aung San Suu Kyit és társait engedjék szabadon, és a Parlament nevében határozottan elítéli a burmai rezsim által elkövetett visszaéléseket.

4.   A Parlament tagjai

A köztársasági elnök 2005. június 2-i rendeletében Brice Hortefeux-t kinevezte a francia kormány tagjává.

Mivel az Európai Parlament képviselőinek közvetlen és általános választójog alapján történő választásáról szóló okmány 7. cikkének (1) bekezdése értelmében ez a tisztség összeférhetetlen az Európai Parlament képviselői tisztével, az Eljárási Szabályzat 4. cikkének (4) bekezdése alapján a Parlament megállapítja, hogy a képviselői hely 2005. június 2-i hatállyal megüresedik, és erről értesíti az érintett tagállamot.

5.   A képviselőcsoportok tagjai

Giovanni Rivera független képviselő 2005. június 6-tól kezdődően.

6.   Bizalmatlansági indítvány a Bizottság ellen

Az elnök bejelenti, hogy André Brie visszavonta a Bizottság elleni bizalmatlansági indítványra adott aláírását (az aláírók listája: lásd a 2005. május 12-i jegyzőkönyvet).

A szavazásra szerdán kerül sor.

7.   Dokumentumok benyújtása

Az alábbi dokumentumokat nyújtották be:

1)

a parlamenti bizottságok

1.1)

jelentések:

Jelentés a foglalkoztatottságról és termelékenységről, és a gazdasági növekedéshez való hozzájárulásukról (2004/2188(INI)) – Foglalkoztatási és Szociális Bizottság

Előadó: Juknevičienė Ona (A6-0109/2005).

* Jelentés a grönlandi laposhalra vonatkozó helyreállítási tervnek az Északnyugat-atlanti Halászati Szervezet keretében történő létrehozásáról szóló tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2004)0640 – C6-0197/2004 – 2004/0229(CNS)) – Halászati Bizottság

Előadó: Kristensen Henrik Dam (A6-0116/2005).

Jelentés a társadalmi beilleszkedésről az új tagállamokban (2004/2210(INI)) – Foglalkoztatási és Szociális Bizottság

Előadó: Őry Csaba (A6-0125/2005).

Jelentés a betegek mobilitásáról és az egészségügyi ellátás területén bekövetkezett fejleményekről az Európai Unióban (2004/2148(INI)) – Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság

Előadó: Bowis John (A6-0129/2005).

***I Jelentés az energia végfelhasználásának hatékonyságáról és az energiával kapcsolatos szolgáltatásokról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról (COM(2003)0739 – C5-0642/2003 – 2003/0300(COD)) – Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság

Előadó: Rothe Mechtild (A6-0130/2005).

***I Jelentés a transzeurópai energiahálózatokra vonatkozó iránymutatásokról és a 96/391/EK és 1229/2003/EK határozatok hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról (COM(2003)0742 – C5-0064/2004 – 2003/0297(COD)) – Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság

Előadó: Laperrouze Anne (A6-0134/2005).

* Jelentés a jövedékiadó-köteles termékekre vonatkozó általános rendelkezésekről és e termékek tartásáról, szállításáról és ellenőrzéséről szóló 92/12/EGK irányelvet módosító tanácsi irányelvre irányuló javaslatról (COM(2004)0227 – C6-0039/2004 – 2004/0072(CNS)) – Gazdasági és Monetáris Bizottság

Előadó: Rosati Dariusz (A6-0138/2005).

* Jelentés a vidékfejlesztésnek az Európai Vidékfejlesztési Mezőgazdasági Alapból (EVMA) történő támogatásáról szóló tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2004)0490 – C6-0181/2004 – 2004/0161(CNS)) – Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság

Előadó: Schierhuber Agnes (A6-0145/2005).

***I Jelentés a viszontbiztosításról, valamint a 73/239/EGK és a 92/49/EGK tanácsi irányelv, illetve a 98/78/EK és a 2002/83/EK irányelv módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról (COM(2004)0273 – C6-0038/2004 – 2004/0097(COD)) – Gazdasági és Monetáris Bizottság

Előadó: Skinner Peter (A6-0146/2005).

Jelentés az „Európai versenyképesség megerősítéséről: az iparban bekövetkező változások következményei a KKV-k szerepére és az ezzel kapcsolatos politikára” (2004/2154(INI)) – Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság

Előadó: Vlasto Dominique (A6-0148/2005).

Jelentés az Európai Közösségek pénzügyi érdekeinek védelméről és a csalás elleni harcról (2004/2198(INI)) – Költségvetési Ellenőrző Bizottság

Előadó: Bösch Herbert (A6-0151/2005).

Jelentés a kibővített Unió 2007 és 2013 közötti politikai kihívásairól és költségvetési eszközeiről (2004/2209(INI)) – A kibővült Unió 2007 és 2013 közötti politikai kihívásaival és költségvetési eszközeivel foglalkozó ideiglenes bizottság

Előadó: Böge Reimer (A6-0153/2005).

* Jelentés a Nemzetközi Delfinvédelmi Programról szóló megállapodás Európai Közösség által történő megkötéséről szóló tanácsi határozatra irányuló javaslatról (COM(2004)0764 – C6-0245/2004 – 2004/0268(CNS)) – Halászati Bizottság

Előadó: Freitas Duarte (A6-0157/2005).

* Jelentés a túlzott hiány esetén követendő eljárás végrehajtásának felgyorsításáról és pontosításáról szóló, az 1467/97/EK rendeletet módosító tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2005)0155 – C6-0120/2005 – 2005/0061(CNS)) – Gazdasági és Monetáris Bizottság

Előadó: Karas Othmar (A6-0158/2005).

Jelentés a Tanácshoz intézett, a terrorizmus finanszírozása elleni küzdelemről szóló európai parlamenti ajánlásra irányuló javaslatról (2005/2065(INI)) – Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság

Előadó: Borghezio Mario (A6-0159/2005).

* Jelentés a terrorista bűncselekményekre vonatkozó információcseréről és együttműködésről szóló tanácsi határozatra irányuló javaslatról (COM(2004)0221 – C6-0007/2004 – 2004/0069(CNS)) – Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság

Előadó: Duquesne Antoine (A6-0160/2005).

Jelentés az Európai Tanácshoz és a Tanácshoz intézett, a terrorizmus elleni küzdelem keretében a létfontosságú infrastruktúrák védelméről szóló európai parlamenti ajánlásra irányuló javaslatról (2005/2044(INI)) – Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság

Előadó: Lambrinidis Stavros (A6-0161/2005).

* Jelentés a Svéd Királyságnak az Európai Unió tagállamai bűnüldözési hatóságai közötti, különösen a súlyos bűncselekményekre, köztük a terrorista cselekményekre vonatkozó információ és bűnüldözési operatív információ cseréjének leegyszerűsítéséről szóló, tanácsi kerethatározat elfogadására irányuló kezdeményezéséről (10215/2004 – C6-0153/2004 – 2004/0812(CNS)) – Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság

Előadó: Duquesne Antoine (A6-0162/2005).

Jelentés a Tanácshoz intézett, az Európai Unió terrorizmus elleni cselekvési tervéről szóló európai parlamenti ajánlásra irányuló javaslatról (2004/2214(INI)) – Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság

Előadó: Díez González Rosa (A6-0164/2005).

Jelentés a Tanácshoz intézett, a terrorista bűncselekményekre vonatkozó információcseréről és együttműködésről szóló európai parlamenti ajánlásra irányuló javaslatról (2005/2046(INI)) – Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság

Előadó: Duquesne Antoine (A6-0165/2005).

Jelentés a Tanácshoz intézett, a terrortámadások megelőzéséről, az azokra történő felkészülésről és reagálásról szóló európai parlamenti ajánlásra irányuló javaslatról (2005/2043(INI)) – Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság

Előadó: Mayor Oreja Jaime (A6-0166/2005).

**I Jelentés a költségvetési egyenleg felügyeletének megerősítéséről és a gazdaságpolitikák felügyeletéről és összehangolásáról szóló 1466/97/EK rendelet módosításáról szóló tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2005)0154 – C6-0119/2005 – 2005/0064(SYN)) – Gazdasági és Monetáris Bizottság

Előadó: Karas Othmar (A6-0168/2005).

***I Jelentés a vasúti teherszállítási szolgáltatásokkal kapcsolatos szerződésekben lefektetett minőségi követelményeknek való meg nem feleléssel kapcsolatos kártérítésről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2004)0144 – C6-0004/2004 – 2004/0050(COD)) – Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság

Előadók: Zīle Roberts, Zīle Roberts (A6-0171/2005).

* Jelentés a Francia Köztársaság, Írország, a Svéd Királyság és az Egyesült Királyság a nyílt elektronikus kommunikációs szolgáltatások nyújtásával összefüggésben feldolgozásra és megőrzésre kerülő vagy nyílt kommunikációs hálózatokon rendelkezésre álló adatok megelőzés, nyomozás, bűntények feltárása, valamint a terrorizmus elleni küzdelmet is magában foglaló bűnüldözés céljából történő tárolására vonatkozó tanácsi kerethatározatra irányuló kezdeményezéséről (8958/2004 – C6-0198/2004 – 2004/0813(CNS)) – Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság

Előadó: Alvaro Alexander Nuno (A6-0174/2005).

1.2)

ajánlások második olvasatra:

***II Ajánlás második olvasatra a Tanács közös álláspontjáról a Közösség területére belépő, illetve a Közösség területét elhagyó készpénz ellenőrzéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadása tekintetében (14843/1/2004 – C6-0038/2005 – 2002/0132(COD)) – Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság

Előadó: Peillon Vincent (A6-0167/2005)

2)

képviselők

2.1)

szóbeli választ igénylő kérdések a kérdések órájában (az Eljárási Szabályzat 109. cikke) (B6-0246/2005)

Antoniozzi Alfredo, Matsis Yiannakis, Alvaro Alexander Nuno, McGuinness Mairead, Mavrommatis Manolis, Westlund Åsa, Panayotopoulos-Cassiotou Marie, Posselt Bernd, Moraes Claude, Crowley Brian, El Khadraoui Saïd, Papastamkos Georgios, Czarnecki Ryszard, Pafilis Athanasios, Bowis John, Mitchell Gay, Kinnock Glenys, Hedh Anna, Rutowicz Leopold Józef, Andersson Jan, Paleckis Justas Vincas, López-Istúriz White Antonio, Medina Ortega Manuel, Herranz García María Esther, Moreno Sánchez Javier, Purvis John, Tarabella Marc, Schlyter Carl, Masip Hidalgo Antonio, Goudin Hélène, Hennis-Plasschaert Jeanine, Ortuondo Larrea Josu, Newton Dunn Bill, McAvan Linda, Martin David, Isler Béguin Marie Anne, Ryan Eoin, Ó Neachtain Seán, Beglitis Panagiotis, Kuźmiuk Zbigniew Krzysztof, Agnoletto Vittorio, Riera Madurell Teresa, Karas Othmar, Toussas Georgios, De Rossa Proinsias, Carnero González Carlos, Ayuso González María del Pilar, Manolakou Diamanto, Aylward Liam, Casaca Paulo, Kratsa-Tsagaropoulou Rodi, Landsbergis Vytautas, Van Hecke Johan, Riis-Jørgensen Karin, García-Margallo y Marfil José Manuel, Martin Hans-Peter, Trakatellis Antonios, Panayotopoulos-Cassiotou Marie, Sjöstedt Jonas, Herranz García María Esther, Moreno Sánchez Javier, Posselt Bernd, Hennicot-Schoepges Erna, Newton Dunn Bill, Martin David, McGuinness Mairead, Moraes Claude, Ryan Eoin, Crowley Brian, Ó Neachtain Seán, Aylward Liam, Beglitis Panagiotis, Agnoletto Vittorio, Belet Ivo, Papadimoulis Dimitrios, Mitchell Gay, Mavrommatis Manolis, Claeys Philip, Pafilis Athanasios, Czarnecki Ryszard, Manolakou Diamanto, Landsbergis Vytautas, Kratsa-Tsagaropoulou Rodi, Van Hecke Johan, Toussas Georgios, Martin Hans-Peter, Trakatellis Antonios

2.2)

nyilvántartásba vett írásbeli nyilatkozatok (az Eljárási Szabályzat 116. cikke)

Alyn Smith a szegénység felszámolásáról (33/2005)

Richard Corbett az UEFA-ról (34/2005)

Glenys Kinnock és Catherine Stihler a millenniumi fejlesztési célok megvalósítása felé való előrelépésről (35/2005)

Glenys Kinnock Aung San Suu Kyi helyzetéről, és a demokrácia Burmában történő előmozdításáról (36/2005)

8.   A megállapodások szövegeinek Tanács általi előterjesztése

A Tanács a következő dokumentumok hitelesített másolatát terjesztette elő:

az Európai Gazdasági Közösség és a Madagaszkári Demokratikus Köztársaság közötti, a Madagaszkár partjainál folytatott halászatról szóló megállapodásban biztosított tonhalhalászati lehetőségek és pénzügyi hozzájárulás 2004. január 1-től2006. december 31-ig terjedő időtartamra történő megállapításáról szóló jegyzőkönyv.

9.   Együttdöntéssel elfogadott jogi aktusok aláírása

Az elnök közli, hogy szerdán a Tanács elnökével közösen a következő, együttdöntéssel elfogadott jogi aktust írja alá a Parlament eljárási szabályzata 68. cikkének megfelelően:

az Európai Parlament és a Tanács rendelete az egyes fertőző szivacsos agyvelőbántalmak megelőzésére, az ellenük való védekezésre és a felszámolásukra vonatkozó szabályok megállapításáról szóló 999/2001/EK rendeletnek az átmeneti intézkedésekre vonatkozó időszak meghosszabbítása tekintetében történő módosításáról (3620/1/2005 – C6-0179/2005 – 2004/0270(COD)).

10.   Ügyrend

A következő napirendi pont az ügyrend megállapítása.

Kiosztották a júniusi I. és II. plenáris ülés végleges napirendtervezetét (PE 357.269/PDOJ). Módosítására a következő javaslatokat tették (az Eljárási Szabályzat 132. cikke):

Ülések: 2005.6.6–2005.6.9.

hétfő

nincs módosító javaslat

kedd

nincs módosító javaslat

szerda

A PSE képviselőcsoportjának a Tanácshoz intézett kérdések órája törlésére irányuló kérése (a végleges napirendtervezet 40. pontja).

Felszólal: Hannes Swoboda, PSE, aki közli, hogy a kérés arra irányul, hogy a kérdések órája 30 percesre rövidüljön annak lehetővé tétele érdekében, hogy több idő jusson – 18.30-ig – a délutáni vitákra, valamint Bill Newton Dunn, ALDE, e kéréssel kapcsolatban.

A Parlament jóváhagyja a kérelmet.

Felszólal: Hans-Gert Poettering, PPE-DE, aki kéri, hogy az Európai Tanács (Brüsszel, 2005. június 16–17.) előkészítéséről folytatott vita (a végleges napirendtervezet 28. pontja) címe egészüljön ki a következővel: „az Európai Unió jövője az alkotmányos szerződésről folytatott népszavazásokat követően”, valamint Daniel Marc Cohn-Bendit, Verts/ALE, aki támogatja ezt a kérést.

A Parlament jóváhagyja a kérelmet.

Felszólal: Bernd Posselt, aki tiltakozik a kérdések órájára szánt idő lerövödítése ellen.

csütörtök

nincs módosító javaslat

Ülések: 2005.6.22. és 2005.6.23.

nincs módosító javaslat

*

* *

Az ügyrendet megállapították.

11.   Egyperces felszólalások fontos politikai kérdésekben

Az Eljárási Szabályzat 144. cikke jogcímén az alábbi képviselők, akik fontos politikai ügyekre kívánják felhívni a Parlament figyelmét, tesznek egyperces felszólalást:

Antonio Masip Hidalgo, Carl Schlyter, Zita Pleštinská, Jo Leinen, Roberts Zīle, Ashley Mote, Proinsias De Rossa, Jim Higgins, Glenys Kinnock, Alyn Smith, Borut Pahor, Ryszard Czarnecki, Zsolt László Becsey, Csaba Sándor Tabajdi, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, Miguel Angel Martínez Martínez, Zdzisław Zbigniew Podkański, Georgios Papastamkos, Sarah Ludford, Panagiotis Beglitis, Jörg Leichtfried, Othmar Karas, Gerard Batten, Eluned Morgan, Georgios Karatzaferis, Mojca Drčar Murko, Adam Jerzy Bielan, Robert Evans, Agnes Schierhuber, Albert Deß és Geoffrey Van Orden.

12.   Transzeurópai energiahálózatokra vonatkozó iránymutatások ***I (vita)

Jelentés a transzeurópai energiahálózatokra vonatkozó iránymutatások megállapításáról és a 96/391/EK és az 1229/2003/EK határozat hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról [COM(2003)0742 – C5-0064/2004 – 2003/0297(COD)] – Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság

Előadó: Anne Laperrouze (A6-0134/2005).

Felszólal: Andris Piebalgs (a Bizottság tagja).

ELNÖKSÉG: Dagmar ROTH-BEHRENDT

alelnök

Anne Laperrouze (előadó) előterjeszti a jelentést.

Felszólal: Guntars Krasts (az ECON bizottság véleményének előadója), María del Pilar Ayuso González, PPE-DE, Hannes Swoboda, PSE, Šarūnas Birutis, ALDE, Rebecca Harms, Verts/ALE, Angelika Niebler, Reino Paasilinna és Andris Piebalgs

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2005. június 7-i jegyzőkönyv 6.1. pont.

13.   Az energia végfelhasználásának hatékonysága, energiával kapcsolatos szolgáltatások ***I (vita)

Jelentés az energia végfelhasználásának hatékonyságáról és az energiával kapcsolatos szolgáltatásokról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról [COM(2003)0739 – C5-0642/2003 – 2003/0300(COD)] – Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság

Előadó: Mechtild Rothe (A6-0130/2005).

Felszólal: Andris Piebalgs (a Bizottság tagja).

Mechtild Rothe (előadó) előterjeszti a jelentést.

Felszólal: Corien Wortmann-Kool (az ECON bizottság véleményének előadója), Eija-Riitta Korhola (az ENVI bizottság véleményének előadója), Alejo Vidal-Quadras Roca, PPE-DE, Reino Paasilinna, PSE, Fiona Hall, ALDE, Rebecca Harms, Verts/ALE, Paul Rübig, Dorette Corbey, Manuel António dos Santos és Catherine Stihler.

ELNÖKSÉG: Manuel António dos SANTOS

alelnök

Felszólal: Andris Piebalgs.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2005. június 7-i jegyzőkönyv 6.2. pont

14.   A Közösség pénzügyi érdekeinek védelme és a csalás elleni küzdelem (vita)

Jelentés a Közösség pénzügyi érdekeinek védelméről és a csalás elleni küzdelemről [2004/2198(INI)] – Költségvetési Ellenőrző Bizottság

Előadó: Herbert Bösch (A6-0151/2005).

Herbert Bösch (előadó) előterjeszti a jelentést.

Felszólal: Siim Kallas (a Bizottság alelnöke).

Felszólal: Katerina Batzeli (az AGRI bizottság véleményének előadója), Simon Busuttil, PPE-DE, Szabolcs Fazakas, PSE, Jan Mulder, ALDE, Bart Staes, Verts/ALE, Nils Lundgren, IND/DEM, Mogens N.J. Camre, UEN, Hans-Peter Martin, független, Lorenzo Cesa, Paulo Casaca, Hans-Peter Martin és Siim Kallas.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2005. június 7-i jegyzőkönyv 6.9. pont

15.   Térinformációs infrastruktúra a Közösségben (INSPIRE) ***I (vita)

Jelentés a Közösségen belül a térinformációs infrastruktúra (INSPIRE) kialakításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról [COM(2004)0516 – C6-0099/2004 – 2004/0175(COD)] – Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság

Előadó: Frederika Brepoels (A6-0108/2005).

Felszólal: Stavros Dimas (a Bizottság tagja).

Frederika Brepoels (előadó) előterjeszti a jelentést.

Felszólal: Richard Seeber, PPE-DE, María Isabel Salinas García, PSE, Vittorio Prodi, ALDE, Satu Hassi, Verts/ALE, Gerard Batten, IND/DEM, Eija-Riitta Korhola, Urszula Krupa és Stavros Dimas.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2005. június 7-i jegyzőkönyv 6.3. pont

16.   Viszontbiztosítás ***I (vita)

Jelentés a viszontbiztosításról, valamint a 73/239/EGK és a 92/49/EGK tanácsi irányelv, illetve a 98/78/EK és a 2002/83/EK irányelv módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról [COM(2004)0273 – C6-0038/2004 – 2004/0097(COD)] – Gazdasági és Monetáris Bizottság

Előadó: Peter Skinner (A6-0146/2005).

Felszólal: Stavros Dimas (a Bizottság tagja).

Peter Skinner (előadó) előterjeszti a jelentést.

ELNÖKSÉG: Mario MAURO

alelnök

Felszólal: Karsten Friedrich Hoppenstedt, PPE-DE, és Harald Ettl, PSE.

ELNÖKSÉG: Luigi COCILOVO

alelnök

Felszólal: Sarah Ludford, ALDE, Wiesław Stefan Kuc, Charlie McCreevy (a Bizottság tagja) és Peter Skinner, aki egy kérdést tesz fel, melyre Charlie McCreevy válaszol.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2005. június 7-i jegyzőkönyv 6.4. pont

17.   Az EMVA-ból nyújtandó vidékfejlesztési támogatás * (vita)

Jelentés az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2004)0490 – C6-0181/2004 – 2004/0161(CNS)] – Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság

Előadó: Agnes Schierhuber (A6-0145/2005).

Felszólal: Charlie McCreevy (a Bizottság tagja).

Agnes Schierhuber (előadó) előterjeszti a jelentést.

Felszólal: Armando Dionisi, PPE-DE, Rosa Miguélez Ramos, PSE, Kyösti Tapio Virrankoski, ALDE, Ilda Figueiredo, GUE/NGL, Kathy Sinnott, IND/DEM, Liam Aylward, UEN, James Hugh Allister, független, Elisabeth Jeggle, Katerina Batzeli, Jan Mulder, Bairbre de Brún, Mieczysław Edmund Janowski, Lambert van Nistelrooij, Csaba Sándor Tabajdi, Anne Laperrouze, James Nicholson, Astrid Lulling, Zdzisław Zbigniew Podkański, Czesław Adam Siekierski, Ljudmila Novak, Tunne Kelam, Zbigniew Zaleski, Mariann Fischer Boel (a Bizottság tagja) és Agnes Schierhuber Mariann Fischer Boel felszólalásával kapcsolatban.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2005. június 7-i jegyzőkönyv 6.5. pont

18.   A következő ülés napirendje

A következő napi ülés napirendjét megállapították („Napirend” dokumentum PE 357.269/OJMA).

19.   Az ülés berekesztése

Az ülést 22.10 órakor berekesztik.

Julian Priestley

főtitkár

Josep Borrell Fontelles

elnök


JELENLÉTI ÍV

Aláírók:

Adamou, Adwent, Agnoletto, Allister, Andersson, Andrejevs, Andria, Andrikienė, Angelilli, Antoniozzi, Arif, Arnaoutakis, Ashworth, Assis, Atkins, Attard-Montalto, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Baco, Badía i Cutchet, Barón Crespo, Barsi-Pataky, Batten, Battilocchio, Batzeli, Bauer, Beaupuy, Beazley, Becsey, Beglitis, Belder, Belet, Belohorská, Bennahmias, Beňová, Berend, Berès, van den Berg, Berger, Berlato, Berlinguer, Berman, Bersani, Bertinotti, Bielan, Birutis, Blokland, Bobošíková, Böge, Bösch, Bonde, Bono, Booth, Borrell Fontelles, Bourlanges, Bowis, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Mihael Brejc, Brepoels, Breyer, Březina, Brie, Budreikaitė, van Buitenen, Buitenweg, Bullmann, Bushill-Matthews, Busk, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Calabuig Rull, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Carnero González, Casa, Casaca, Cashman, Caspary, Castex, Castiglione, Catania, Cavada, Cederschiöld, Cercas, Cesa, Chatzimarkakis, Chichester, Chiesa, Chmielewski, Christensen, Chruszcz, Claeys, Clark, Coelho, Cohn-Bendit, Corbett, Corbey, Cornillet, Correia, Cottigny, Coveney, Cramer, Crowley, Marek Aleksander Czarnecki, Ryszard Czarnecki, Daul, Davies, de Brún, Degutis, De Keyser, Demetriou, Deprez, De Rossa, De Sarnez, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Didžiokas, Díez González, Dillen, Dimitrakopoulos, Dionisi, Dobolyi, Dover, Doyle, Drčar Murko, Duchoň, Dührkop Dührkop, Duff, Duka-Zólyomi, Duquesne, Ehler, Ek, El Khadraoui, Elles, Esteves, Estrela, Ettl, Jonathan Evans, Robert Evans, Fajmon, Falbr, Farage, Fazakas, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, Figueiredo, Fjellner, Flasarová, Flautre, Florenz, Foglietta, Ford, Fotyga, Fourtou, Fraga Estévez, Frassoni, Freitas, Friedrich, Fruteau, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gebhardt, Gentvilas, Geremek, Geringer de Oedenberg, Gibault, Gierek, Giertych, Gill, Gklavakis, Glattfelder, Goebbels, Goepel, Golik, Gollnisch, Gomes, Gomolka, Genowefa Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, Gräßle, de Grandes Pascual, Grech, Gröner, de Groen-Kouwenhoven, Grosch, Grossetête, Guardans Cambó, Guellec, Guerreiro, Guidoni, Guy-Quint, Gyürk, Hänsch, Hall, Hammerstein Mintz, Hannan, Harangozó, Harbour, Harms, Hasse Ferreira, Hassi, Hatzidakis, Haug, Hazan, Heaton-Harris, Hedh, Hedkvist Petersen, Helmer, Henin, Hennicot-Schoepges, Herczog, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Honeyball, Hoppenstedt, Hudacký, Hudghton, Ibrisagic, Ilves, Isler Béguin, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Jeggle, Jensen, Joan i Marí, Jöns, Jørgensen, Jonckheer, Jordan Cizelj, Jelko Kacin, Kaczmarek, Kamall, Karas, Karatzaferis, Karim, Kasoulides, Kaufmann, Kauppi, Tunne Kelam, Kindermann, Kinnock, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Klinz, Knapman, Kohlíček, Konrad, Korhola, Kósáné Kovács, Koterec, Kozlík, Krarup, Krasts, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kudrycka, Kuhne, Kułakowski, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Laignel, Lamassoure, Lambert, Landsbergis, Lang, Langen, Langendries, Laperrouze, Laschet, Lavarra, Lax, Lechner, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Fernand Le Rachinel, Letta, Lévai, Liberadzki, Libicki, Liotard, Lipietz, Locatelli, López-Istúriz White, Ludford, Lulling, Lundgren, Lynne, Maat, Maaten, McAvan, McCarthy, McDonald, McMillan-Scott, Madeira, Manders, Maňka, Erika Mann, Thomas Mann, Markov, Marques, Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Martínez Martínez, Masiel, Masip Hidalgo, Maštálka, Mathieu, Mato Adrover, Matsakis, Matsis, Matsouka, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Medina Ortega, Meijer, Menéndez del Valle, Meyer Pleite, Miguélez Ramos, Mikko, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Morgantini, Morillon, Moscovici, Mote, Mulder, Musacchio, Muscat, Musotto, Mussolini, Myller, Napoletano, Nassauer, Nattrass, Navarro, Newton Dunn, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Obiols i Germà, Özdemir, Olajos, Ó Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Oviir, Paasilinna, Pack, Pafilis, Borut Pahor, Paleckis, Pálfi, Panayotopoulos-Cassiotou, Papadimoulis, Papastamkos, Parish, Patrie, Pavilionis, Peillon, Pęk, Pflüger, Piecyk, Pīks, Pinheiro, Pinior, Piotrowski, Pirilli, Piskorski, Pistelli, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Pleštinská, Podkański, Poettering, Poignant, Polfer, Pomés Ruiz, Portas, Posselt, Prets, Prodi, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Rack, Radwan, Rapkay, Remek, Resetarits, Riera Madurell, Ries, Riis-Jørgensen, Rivera, Rizzo, Rocard, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Romeva i Rueda, Rosati, Roszkowski, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Rudi Ubeda, Rübig, Rühle, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Salinas García, Salvini, Sánchez Presedo, dos Santos, Saryusz-Wolski, Savi, Sbarbati, Schapira, Scheele, Schenardi, Schierhuber, Schlyter, Ingo Schmitt, Pál Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schroedter, Schwab, Seeber, Seeberg, Segelström, Seppänen, Siekierski, Sifunakis, Silva Peneda, Sinnott, Siwiec, Sjöstedt, Skinner, Škottová, Smith, Sonik, Spautz, Speroni, Staes, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stevenson, Stihler, Strejček, Strož, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Svensson, Swoboda, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Tajani, Takkula, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Thomsen, Thyssen, Titford, Titley, Toia, Tomczak, Trakatellis, Triantaphyllides, Trüpel, Turmes, Tzampazi, Uca, Ulmer, Väyrynen, Vaidere, Vakalis, Vanhecke, Van Lancker, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vaugrenard, Ventre, Verges, Vergnaud, Vidal-Quadras Roca, Vincenzi, Virrankoski, Vlasák, Vlasto, Voggenhuber, Wallis, Walter, Watson, Weiler, Westlund, Whitehead, Whittaker, Wieland, Wiersma, Wierzejski, Wijkman, Wise, von Wogau, Wortmann-Kool, Wuermeling, Wurtz, Wynn, Yañez-Barnuevo García, Záborská, Zaleski, Zani, Zappalà, Zatloukal, Ždanoka, Železný, Zieleniec, Zīle, Zimmer, Zingaretti, Zvěřina, Zwiefka