8.4.2006   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 86/27


Az Elsőfokú Bíróság 2005. október 13-i végzése – Fintecna kontra Bizottság

(T-249/02. sz. ügy) (1)

(„Európai Szociális Alap - Pénzügyi támogatás csökkentése - Megsemmisítés iránti kereset - Jogorvoslatra okot adó jogi aktus - Előkészítő aktus - Elfogadhatatlanság”)

(2006/C 86/53)

Az eljárás nyelve: olasz

Felek

Felperes: Fintecna – Finanziaria per i settori industriale e dei servizi SpA (Róma, Olaszország) (képviselők: G. Roberti, A. Franchi és R. de Lisa, ügyvédek)

Alperes: az Európai Közösségek Bizottsága (képviselők: eredetileg L. Flynn és A. Aresu, később E. de March és L. Flynn, meghatalmazottak, segítőjük: A. Dal Ferro, ügyvéd)

Az ügy tárgya

A Bizottság 2000. március 31-i, az Európai Szociális Alap (ESZA) különböző operatív programjai 1., 3. és 4. célkitűzéseinek Olaszországban (Közép- és Észak-Olaszország, Mezzogiorno) közösségi támogatás keretében történő megvalósítására odaítélt pénzügyi támogatásaival kapcsolatos levelének megsemmisítésére irányuló kérelem.

A végzés rendelkező része

1)

Az Elsőfokú Bíróság a keresetet, mint elfogadhatatlant elutasítja.

2)

A felperes maga viseli a saját, valamint a Bizottság költségeit.


(1)  HL C 233., 2002.9.28.