2022.6.20.   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 237/30


A Törvényszék (kibővített kilencedik tanács) T-321/17. sz., Niemelä és társai kontra EKB ügyben 2021. december 20-án hozott végzése ellen a Nemea Bank plc által 2022. március 9-én benyújtott fellebbezés

(C-181/22. P. sz. ügy)

(2022/C 237/39)

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Fellebbező: Nemea Bank plc (képviselő: A. Meriläinen asianajaja)

A többi fél az eljárásban: Heikki Niemelä, Mika Lehto, Nemea plc, Nevestor SA, Európai Központi Bank, Európai Bizottság

A fellebbező kérelmei

A Bíróság helyezze hatályon kívül a megtámadott végzést;

utalja vissza az ügyet a Törvényszék elé annak megfelelő elbírálása céljából, de egy teljesen eltérő bírói összetételű tanács elé, tekintettel arra, hogy a hivatkozott végzést kibocsátó tanács elfogult volt, és nem tartotta tiszteletben a fellebbező alapvető jogait, továbbá

az EKB-t kötelezze a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

Első fellebbezési jogalap: a Törvényszék tévesen alkalmazta a jogot, amikor tévesen állapította meg, hogy a T-321/17. sz. ügyben nem szükséges határozni, mivel tévesen nem vette figyelembe azt a tényt, hogy az EKB 2017. június 30-i határozatának állítólagos ex tunc hatálya megsértette az EUMSZ 263. cikket, és tévesen feltételezte, hogy a fellebbezőnek nem fűződik érdeke az engedély visszavonásáról szóló 2017. március 23-i EKB-határozat megsemmisítéséhez.

Második fellebbezési jogalap: a Törvényszék a lényeges eljárási szabályok számos megsértését illetően tévesen alkalmazta a jogot.

Harmadik fellebbezési jogalap: a Törvényszék nem vette figyelembe a fellebbezőnek a Charta 47. cikkén alapuló jogainak megsértését az eljárás megindítása előtt, valamint azt, hogy az eljárás során végig hiányzott a fellebbező tényleges képviselete.

Negyedik fellebbezési jogalap: a Törvényszék nem vette figyelembe a fellebbezőnek a Charta 41. cikkén alapuló jogainak megsértését a kártérítési kérelem elfogadhatatlanságának megállapításakor.

Ötödik fellebbezési jogalap: a Törvényszék tévesen alkalmazta a jogot, amikor nem vette figyelembe a fellebbezőnek az EUMSZ 340. cikkben biztosított jogait a kártérítési kérelem elfogadhatatlanságának megállapításakor.