2021.9.20.   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 382/30


2021. augusztus 4-én benyújtott kereset – Ionfarma kontra EUIPO – LG Electronics (AION)

(T-465/21. sz. ügy)

(2021/C 382/42)

A keresetlevél nyelve: angol

Felek

Felperes: Ionfarma, SL (Barcelona, Spanyolország) (képviselő: S. Correa Rodríguez ügyvéd)

Alperes: az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala (EUIPO)

A másik fél a fellebbezési tanács előtti eljárásban: LG Electronics, Inc. (Szöul, Dél-Korea)

Az EUIPO előtti eljárás adatai

A vitatott védjegy bejelentője: a fellebbezési tanács előtti eljárásban részt vevő másik fél

A vitatott védjegy: az AION európai uniós szóvédjegy bejelentése – 17 892 367. sz. európai uniós védjegybejelentés

Az EUIPO előtti eljárás: felszólalási eljárás

A megtámadott határozat: az EUIPO negyedik fellebbezési tanácsának 2021. május 25-én hozott határozata (R 2223/2020-4. sz. ügy)

Kereseti kérelmek

A felperes azt kéri, hogy a Törvényszék:

helyezze hatályon kívül a megtámadott határozatot, és utasítsa el a 17 892 367. sz. AION európai uniós védjegyet valamennyi áru vonatkozásában;

az EUIPO-t és a jelen eljárásba való beavatkozása esetén az LG Electronics-ot kötelezze a költségek viselésére.

Jogalap

az (EU) 2017/1001 európai parlamenti és tanácsi rendelet 8. cikke (1) bekezdése b) pontjának megsértése.