2022.9.5.   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 340/39


A Törvényszék 2022. július 6-i ítélete – Les Éditions P. Amaury kontra EUIPO – Golden Balls (BALLON D’OR)

(T-478/21. sz. ügy) (1)

(„Európai uniós védjegy - Megszűnés megállapítása iránti eljárás - A BALLON D’OR európai uniós szóvédjegy - A védjegy tényleges használata - Részleges megszűnés - A 207/2009/EK rendelet 51. cikke (1) bekezdésének a) pontja [jelenleg az (EU) 2017/1001 rendelet 58. cikke (1) bekezdésének a) pontja] - A tényleges használat igazolása - A bizonyítékok értékelése - Szolgáltatások minősítése”)

(2022/C 340/53)

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Felperes: Les Éditions P. Amaury (Boulogne-Billancourt, Franciaország) (képviselők: T. de Haan és M. Laborde ügyvédek)

Alperes: az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala (EUIPO) (képviselők: M. Chylińska és J. Crespo Carrillo meghatalmazottak)

A másik fél az EUIPO fellebbezési tanácsa előtti eljárásban, beavatkozó fél a Törvényszék előtti eljárásban: Golden Balls Ltd (London, Egyesült Királyság) (képviselők: M. Hawkins solicitor, T. Dolde és V. Pati avocats)

Az ügy tárgya

Az EUMSZ 263. cikken alapuló keresetével a felperes az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala (EUIPO) negyedik fellebbezési tanácsának 2021. június 7-i határozatának (R 1073/2020-4. sz. ügy) hatályon kívül helyezését kéri.

Az ítélet rendelkező része

1)

A Törvényszék az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala (EUIPO) negyedik fellebbezési tanácsának 2021. június 7-i határozatát (R 1073/2020-4. sz. ügy) hatályon kívül helyezi abban a részében, amelyben az helybenhagyta a törlési osztály azon határozatát, amely megállapította a védjegy oltalmának megszűnését a védjegyekkel ellátható termékek és szolgáltatások nemzetközi osztályozására vonatkozó, 1957. június 15-én kötött, később felülvizsgált és módosított Nizzai Megállapodás 41. osztályába tartozó „szórakoztatás”, „televíziós szórakoztatás” és „vetélkedők szervezése (szórakoztatás)” megnevezésű szolgáltatások tekintetében.

2)

A Törvényszék a keresetet ezt meghaladó részében elutasítja.

3)

Mindegyik fél maga viseli a saját költségeit.


(1)  HL C 382., 2021.9.20.