A Törvényszék elnökének 2021. február 23‑i végzése – Symrise kontra ECHA

(T‑656/20. R. sz. ügy)

„Ideiglenes intézkedés iránti kérelem – REACH – Homoszalát nevű anyag – A regisztrálások megfelelőségének ellenőrzése – Olyan információk benyújtására vonatkozó kötelezettség, amelyekhez állatkísérletek szükségesek – Ideiglenes intézkedések iránti kérelem – A sürgősség hiánya”

1. 

Ideiglenes intézkedés iránti kérelem – A végrehajtás felfüggesztése – Ideiglenes intézkedések – Az elrendelés feltételei – Fumus boni juris – Sürgősség – Súlyos és helyrehozhatatlan kár – Kumulatív jelleg – Az ügyben szereplő érdekek összességének mérlegelése – A vizsgálat sorrendje és módja – Az ideiglenes intézkedésről határozó bíró mérlegelési jogköre

(EUMSZ 278. és EUMSZ 279. cikk; a Törvényszék eljárási szabályzata, 156. cikk)

(lásd: 13., 14., 24. pont)

2. 

Ideiglenes intézkedés iránti kérelem – A végrehajtás felfüggesztése – Ideiglenes intézkedések – Az elrendelés feltételei – Sürgősség – Súlyos és helyrehozhatatlan kár – Bizonyítási teher – Jövőbeli és bizonytalan események bekövetkezésén alapuló, tisztán hipotetikus jellegű kár – A sürgősség igazolásához nem elégséges jelleg

(EUMSZ 278. és EUMSZ 279. cikk)

(lásd: 17., 18., 25–29. pont)

3. 

Ideiglenes intézkedés iránti kérelem – A végrehajtás felfüggesztése – Ideiglenes intézkedések – Az elrendelés feltételei – Sürgősség – Súlyos és helyrehozhatatlan kár – Az ideiglenes intézkedést kérelmező félre háruló bizonyítási teher

(EUMSZ 278. és EUMSZ 279. cikk; a Törvényszék eljárási szabályzata, 156. cikk, (4) bekezdés)

(lásd: 21. pont)

4. 

Ideiglenes intézkedés iránti kérelem – A végrehajtás felfüggesztése – Ideiglenes intézkedések – Az elrendelés feltételei – Sürgősség – Súlyos és helyrehozhatatlan kár – Nem vagyoni kár, amely nem hozható helyre hatékonyabban ideiglenes intézkedés útján, mint az alapeljárásban – A sürgősség hiánya

(EUMSZ 278. és EUMSZ 279. cikk; a Törvényszék eljárási szabályzata, 156. cikk, (4) bekezdés)

(lásd: 31. pont)

5. 

Ideiglenes intézkedés iránti kérelem – A végrehajtás felfüggesztése – Ideiglenes intézkedések – Az elrendelés feltételei – Sürgősség – Súlyos és helyrehozhatatlan kár – Bizonyítási teher – Vagyoni kár – A felperes társaság létének veszélyeztetésére alkalmas vagy annak piaci helyzetét helyrehozhatatlanul megváltoztató helyzet – A felperes társaság gazdasági és pénzügyi helyzetére vonatkozó konkrét és pontos információk szolgáltatásának kötelezettsége – A pénzügyi helyzetről való pontos és átfogó kép nyújtásának szükségessége – Hiány – A sürgősség hiánya

(EUMSZ 278. és EUMSZ 279. cikk; a Törvényszék eljárási szabályzata, 156. cikk, (4) bekezdés)

(lásd: 33–37. pont)

Tárgy

Egyrészt az ECHA fellebbezési tanácsának a felperes által a homoszalátra vonatkozóan benyújtott regisztrálási dokumentációról szóló, az A‑009‑2018. sz. ügyben 2020. augusztus 18‑án hozott határozat végrehajtásának felfüggesztésére, másrészt a kísérleti eredmények közlésére előírt határidőnek a felfüggesztés időtartamára történő meghosszabbítására irányuló ideiglenes intézkedés iránt az EUMSZ 278. és az EUMSZ 279. cikk alapján benyújtott kérelem.

Rendelkező rész

1) 

A Törvényszék elnöke az ideiglenes intézkedés iránti kérelmet elutasítja.

2) 

A Törvényszék elnöke a költségekről jelenleg nem határoz.