2023.7.31.   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 271/10


A Bíróság (kilencedik tanács) 2023. március 31-i végzése (a Tribunal Superior de Justicia de Aragón [Spanyolország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Asociación Estatal de Entidades de Servicios de Atención a Domicilio (ASADE) kontra Consejería de Sanidad de la Diputación General de Aragón

(C-676/20. sz. ügy) (1)

(Előzetes döntéshozatal - A Bíróság eljárási szabályzata 53. cikkének (2) bekezdése és 99. cikke - Tisztán belső helyzet - Közbeszerzések odaítélése - 2014/24/EU irányelv - 74-77. cikk - Szociális és egészségügyi szolgáltatások nyújtása - Nonprofit magánjogi szervezetekkel kötött megállapodások igénybevétele - A belső piacon nyújtott szolgáltatások - 2006/123/EK irányelv - Hatály - A 2. cikk (2) bekezdésének f) és j) pontja)

(2023/C 271/12)

Az eljárás nyelve: spanyol

A kérdést előterjesztő bíróság

Tribunal Superior de Justicia de Aragón

Az alapeljárás felei

Felperes: Asociación Estatal de Entidades de Servicios de Atención a Domicilio (ASADE)

Alperes: Consejería de Sanidad de la Diputación General de Aragón

Rendelkező rész

A közbeszerzésről és a 2004/18/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2014. február 26-i 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv 76. és 77. cikkét

a következőképpen kell értelmezni:

azokkal nem ellentétes az olyan nemzeti szabályozás, amely a nonprofit szervezetk számára tartja fenn azt a lehetőséget, hogy a nyilvánosság, a verseny és az átláthatóság elvének tiszteletben tartása mellett olyan megállapodásokat kössenek, amelyek értelmében e szervezetek általános érdekű szociális vagy egészségügyi szolgáltatásokat nyújtanak költségeik megtérítése fejében e szolgáltatások becsült értékétől függetlenül, amennyiben e megállapodások igénybevételének célja a szolidaritással kapcsolatos célkitűzések megvalósítása anélkül, hogy szükséges lenne az említett szolgáltatások nyújtásának megfelelőségét vagy költségvetési hatékonyságát javítani a közbeszerzési szerződések odaítélési eljárásaira általánosan alkalmazott szabályozáshoz viszonyítva, amennyiben

egyfelől, az a szabályozási és megállapodási keret, amelyben az említett szervezetek tevékenyégét végzik, ténylegesen hozzájárul a szociális célhoz, valamint a szolidaritás és a költségvetési hatékonyság célkitűzésének megvalósításához, amelyeken e szabályozás alapul, illetve

másfelől, tiszteletben tartják az átláthatóság elvét, amint azt ezen irányelv 75. cikke előírja.


(1)  HL C 138., 2021.4.19.