2022.2.28.   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 95/3


A Bíróság (nyolcadik tanács) 2021. december 13-i végzése a Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa – CAAD) [Portugália] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – XG kontra Autoridade Tributária e Aduaneira

(C-647/20. sz. ügy) (1)

(Előzetes döntéshozatal - A Bíróság eljárási szabályzatának 99. cikke - Közvetlen adózás - Az ingatlanból származó tőkenyereséget terhelő adó - EUMSZ 63., EUMSZ 64. és EUMSZ 65. cikk - A tőke szabad mozgása - Ingatlanból származó, harmadik országokban lakóhellyel rendelkező személyek által elért tőkenyereséget terhelő magasabb adóteher)

(2022/C 95/04)

Az eljárás nyelve: portugál

A kérdést előterjesztő bíróság

Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa – CAAD)

Az alapeljárás felei

Felperes: XG

Alperes: Autoridade Tributária e Aduaneira

Rendelkező rész

Az EUMSZ 63. cikket és az EUMSZ 65. cikk (1) bekezdését úgy kell értelmezni, hogy azokkal ellentétes a természetes személyek jövedelemadójára vonatkozó, olyan tagállami szabályozás, amely az ebben a tagállamban található ingatlanoknak egy harmadik országban illetőséggel rendelkező személy általi értékesítéséből eredő tőkenyereség tekintetében magasabb adóterhet alkalmaz, mint amelyet egy ugyanilyen jellegű ügylet tekintetében az említett tagállamban illetőséggel rendelkező személy által elért tőkenyereségre alkalmazna.


(1)  HL C 53., 2021.2.15.