2019.6.24.   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 213/78


2019. május 3-án benyújtott kereset — Azarov kontra Tanács

(T-286/19. sz. ügy)

(2019/C 213/74)

Az eljárás nyelve: német

Felek

Felperes: Mykola Yanovych Azarov (Kijev, Ukrajna) (képviselők: G. Lansky és A. Egger ügyvédek)

Alperes: az Európai Unió Tanácsa

Kérelmek

A felperes azt kéri, hogy a Törvényszék:

az EUMSZ 263. cikk alapján semmisítse meg az ukrajnai helyzetre tekintettel egyes személyekkel, szervezetekkel és szervekkel szembeni korlátozó intézkedések meghozataláról szóló 2014/119/KKBP határozat módosításáról szóló, 2019. március 4-i (KKBP) 2019/354 tanácsi határozatot (HL 2019. L 64., 7. o.; helyesbítés: HL 2019. L 86., 118. o.), valamint az ukrajnai helyzetre tekintettel egyes személyekkel, szervezetekkel és szervekkel szembeni korlátozó intézkedések meghozataláról szóló 208/2014/EU rendelet végrehajtásáról szóló, 2019. március 4-i (EU) 2019/352 tanácsi végrehajtási rendeletet (HL 2019. L 64., 1. o.; helyesbítés: HL 2019. L 86., 118. o.) a felperesre vonatkozó részükben;

a Törvényszék eljárási szabályzatának 64. cikke alapján hozzon pervezető intézkedéseket, nevezetesen a következőket:

a)

a Tanács arra való felhívása, hogy nyújtson be iratokat a védelemhez való jog és a hatékony bírói jogvédelemhez való jog tiszteletben tartásának, valamint a kifogások megalapozottságának a vizsgálatáról;

b)

az Európai Külügyi Szolgálat arra való felhívása, hogy nyújtson be iratokat a védelemhez való jog és a hatékony bírói jogvédelemhez való jog tiszteletben tartásának a vizsgálatáról; és

a Törvényszék eljárási szabályzata 87. cikkének (2) bekezdése alapján a Tanácsot kötelezze az eljárás költségeinek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

A kereset egyetlen jogalapon alapul, miszerint a megtámadott jogi aktusok esetében nyilvánvaló értékelési hibát követtek el.

A felperes először is arra hivatkozik, hogy az alperes megsértette az alaki vizsgálati kötelezettségeket, különösen az önálló vizsgálat, a hatáskör vizsgálata, valamint a védelemhez való jog és a hatékony bírói jogvédelemhez való jog tiszteletben tartása tekintetében. Ezzel összefüggésben az alperes nem teljesítette a Bíróság 2018. december 19-i Azarov kontra Tanács ítéletében (C-530/17 P, EU:C:2018:1031) támasztott követelményeket.

A felperes hivatkozik továbbá az indokolási kötelezettség alperes általi megsértésére, mivel ez utóbbi nem vizsgálta meg a felperessel szemben felhozott kifogások megalapozottságát.