2021.12.13.   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 502/42


A Törvényszék 2021. október 5-i végzése – Arris Global kontra Bizottság

(T-731/19. sz. ügy) (1)

(2021/C 502/65)

Az eljárás nyelve: angol

A második tanács elnöke elrendelte az ügy törlését.


(1)  HL C 19., 2020.1.20.