A Bíróság (kilencedik tanács) 2019. október 7‑i végzése – Finanzamt Hamburg‑Barmbek‑Uhlenhorst

(C‑47/19. sz. ügy) ( 1 )

„Előzetes döntéshozatal – Közös hozzáadottértékadó‑rendszer (héa) – 2006/112/EK irányelv – A 132. cikk (1) bekezdésésnek h)–j) pontja – A gyermek‑ és ifjúságneveléshez, az iskolai, vagy egyetemi oktatáshoz kapcsolódó különböző adómentességek – Szörf‑ és vitorlásoktatás iskolák és egyetemek számára – Osztálykirándulás”

1. 

Az adójogszabályok harmonizálása – Közös hozzáadottértékadó‑rendszer – Adómentességek – Egyes közhasznú tevékenységek adómentessége – A gyermek‑ és az ifjúságnevelés, az iskolai, vagy egyetemi oktatás, a továbbképzés, illetve szakmai átképzés adómentessége – Az iskolai vagy egyetemi oktatás fogalma – Szörf‑ és vitorlásoktatás iskolák és egyetemek számára – Kizártság

(2006/112 tanácsi rendelet, 132. cikk, (1) bekezdés, i) és j) pont)

(lásd: 28–30., 33., 34. pont, rendelkező rész, 1. pont)

2. 

Az adójogszabályok harmonizálása – Közös hozzáadottértékadó‑rendszer – Adómentességek – Egyes közhasznú tevékenységek adómentessége – A gyermek‑ és ifjúságvédelemmel szorosan összefüggő szolgáltatásnyújtások és termékértékesítések – Fogalom – Szörf‑ és vitorlásoktatás iskolák és egyetemek számára – Kizártság – Osztálykirándulás keretében nyújtott oktatás – Hatás hiánya

(2006/112 tanácsi rendelet, 132. cikk, (1) bekezdés, h) pont)

(lásd: 40. pont; rendelkező rész, 2. pont)

Rendelkező rész

1) 

A közös hozzáadottértékadó‑rendszerről szóló, 2006. november 28‑i 2006/112/EK tanácsi irányelv 132. cikke (1) bekezdésének i) és j) pontja értelmében vett „iskolai vagy egyetemi oktatás” fogalmát úgy kell értelmezni, hogy az nem foglalja magában a szörf‑ és vitorlásoktatást, amelyet az alapügy tárgyát képezőhöz hasonlóan a szörf‑ és vitorlásiskolák nyújtanak az iskolák vagy egyetemek számára, amelyekben ez az oktatás a sporttevékenységek programjának vagy a testnevelő tanárok oktatásának részét képezi, és az az osztályzatukba beleszámít.

2) 

A 2006/112 irányelv 132. cikke (1) bekezdésének h) pontja értelmében vett, a „gyermek és ifjúságvédelemmel szorosan összefüggő” szolgáltatások nyújtásának fogalmát úgy kell értelmezni, hogy az nem foglalja magában az alapügy tárgyát képezőhöz hasonló, a szörf‑ és vitorlásiskolák által nyújtott szörf‑ és vitorlásoktatást, függetlenül attól a ténytől, hogy ezt az oktatást osztálykirándulás keretében nyújtják.


( 1 ) HL C 131., 2019.4.8.